Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9699
Title: Çevrimiçi modülasyon simülatörü tasarımı
Other Titles: Design of online modulation simulator
Authors: Vatansever, Fahri
Şen, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elektrik ve elektronik mühendisliği
Electrical and electronics engineering
Modülasyon simülatörü
Modulation simulator
Issue Date: 22-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, D. (2016). Çevrimiçi modülasyon simülatörü tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mühendislik eğitiminin en önemli aşamalarından biri laboratuvar çalışmalarıdır. Derste öğrenilen teorik biligiler, laboratuvar çalışmalarında uygulamaya dökülerek daha iyi kavranmaktadır. Bununla birlikte, laboratuvar imkanlarının kısıtlı olması, kurulum ve bakım için yüksek maliyet gereksinimi, ekipman yetersizliği ve fazla öğrenci sayısı gibi bazı olumsuzluklardan dolayı, çözüm olarak yazılım tabanlı sanal laboratuvarlar tasarlanmaktadır. Sanal laboratuvarlar sayesinde bu laboratuvar çalışmaları, uzaktan yapılabilmektedir. Böylece öğrenciler istedikleri zamanda, istedikleri kadar süre ayırarak çalışabilmektedirler. Bu sayede konuyu öğrenme daha kalıcı olmakta, ayrıca yazılım tabanlı olduğu için yüksek maliyet gerektirmemektedir. Gerçekleştirilen tez çalışmasında Elektronik Mühendisliği alanındaki Haberleşme dersine yönelik çevrimiçi simülatör tasarlanmıştır. Tasarlanan çevrimiçi simülatörün yapısı, mimarisi, tasarım aşamaları ayrıntılı olarak sunulmuş ve her bir modülle uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu simülatörde analog ve sayısal modülasyon yöntemleri tanımları, matematiksel ifadeleri, grafikleri, blok devre diyagramları vb. ile ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Bunun yanında teorik bilgilerin uygulamaları da etkileşimli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Hem analog hem de sayısal modülasyon tekniklerini içeren ve web sayfası olarak tasarlanan simülatörle teorik bilgiler, pratik uygulamalarla desteklenerek konuların daha iyi anlaşılması ve kavranması sağlanmaktadır.
Laboratory studies constitute one of the most important stages of engineering education. The theoretical knowledge provided by the courses of the engineering education can be better apprehended by putting it into practice through laboratory studies. However, due to the problems such as limited laboratory possibilities, high laboratory setup and maintenance cost, equipment insufficiency and an excessive number of students, web based virtual laboratories have been designed as a solution. Laboratory studies can be carried out from a distance by means of these virtual laboratories, thus enabling students to perform their laboratory studies at any time and for any duration they desire. This convenience makes learning more lasting. Besides, since it is web based, it does not require a high cost. In the thesis realized, an online modulation simulator has been designed for Communication Courses in the field of electronics engineering. The structure, architecture and design stages of the online modulation simulator designed have been presented in detail, and applications with each module have been carried out. Analog and digital modulation methods, their definitions, their mathematical explanations, related graphics, block circuit diagrams and etc have been provided in detail in this simulator. In addition, the applications of the theoretical knowledge have been carried out interactively. The simulator, designed as a web page, includes both analog and digital modulation techniques; therefore, the subjects which have been supported by practical applications can be better understood and apprehended.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9699
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455501.pdf48.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons