Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9585
Başlık: λ- Algoritmik çiftler cebiri ve onunla bilgi işleme
Diğer Başlıklar: λ- Algorithmic couples algebra and information processing with it
Yazarlar: Ünlü, Fevzi
Doğanyılmaz, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Matematik
Mathematics
Yayın Tarihi: 24-Kas-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Doğanyılmaz, N. (1989). λ- Algoritmik çiftler cebiri ve onunla bilgi işleme. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Çalışmamızda, λ- teorisinin içeriğinde Boolean Cebirinde geçerli operatörlerin fonksiyon görevleri için algoritmik bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Ayrıca tüm doğruluk ve tüm yanlışlık operatörlerinin λ- teorisinde yeni bir tanımı yapılarak; daha önceden bilinen operatörler aracılığıyla grup izomorfizması, grup homomorfizması, halka homomorfizmasının türetimi gerçekleştirilmiştir.
We develope an algorithmic calculation method in the λ- theory content, for the functional duties of the operators, valid in Boolean algebra. We also derive the group isomorphism and homomorphism and the ring homomorphism by redefining the toutology and contradiction operators in the λ- theory, using the well-known operators.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9585
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
008346.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.51 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons