Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9585
Title: λ- Algoritmik çiftler cebiri ve onunla bilgi işleme
Other Titles: λ- Algorithmic couples algebra and information processing with it
Authors: Ünlü, Fevzi
Doğanyılmaz, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 24-Nov-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğanyılmaz, N. (1989). λ- Algoritmik çiftler cebiri ve onunla bilgi işleme. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda, λ- teorisinin içeriğinde Boolean Cebirinde geçerli operatörlerin fonksiyon görevleri için algoritmik bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Ayrıca tüm doğruluk ve tüm yanlışlık operatörlerinin λ- teorisinde yeni bir tanımı yapılarak; daha önceden bilinen operatörler aracılığıyla grup izomorfizması, grup homomorfizması, halka homomorfizmasının türetimi gerçekleştirilmiştir.
We develope an algorithmic calculation method in the λ- theory content, for the functional duties of the operators, valid in Boolean algebra. We also derive the group isomorphism and homomorphism and the ring homomorphism by redefining the toutology and contradiction operators in the λ- theory, using the well-known operators.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9585
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008346.pdf
  Until 2099-12-31
1.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons