Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9413
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltun, Murat-
dc.contributor.authorBiricik, Gülsün-
dc.date.accessioned2020-02-27T08:34:26Z-
dc.date.available2020-02-27T08:34:26Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationBiricik, G. (1999). İlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde "aktif etkileşimli öğrenme yaklaşımı"nın öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9413-
dc.description.abstractBu araştırmada "Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımlına uygun düzenlenen eğitim durumunun, sınıf ortamına sokulmasının, öğrenci başarısına etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada Bursa İli Osmangazi İlçesi'ne bağlı Barbaros İlköğretim Okulu 2-B sınıfı deney, Şehit Üsteğmen Doğan Sevinç İlköğretim Okulu 2-C sınıfı kontrol grubu olarak seçilmiş ve çalışmalar bu gruplarda yürütülmüştür. Bu araştırmada çözüm aranan problem; "İlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımı' nın Öğrenci başarısına etkisi nedir ?" şeklinde ifade edilmiştir. Araştırma problemi üç alt problemden oluşmuştur. Alt problemler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 1. İlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Öğrenme Yaklaşımı' 'nın öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyindeki başarısına etkisi nedir ? 2. İlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Öğrenme Yaklaşımı' Yun öğrencilerin uygulama düzeyindeki başarısına etkisi nedir 9 3. İlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Öğrenme Yaklaşımf'nın öğrencilerin genel başarısına etkisi nedir ? Araştırmada ele alınan problem ve alt problemler ilişkin bilgiler, geliştirilen "İlk Test" ve "Son Test" ile elde edilmiştir. Toplanan bilgilere uygulanan istatistiksel analiz sonuçlarında elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir: İlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımının geleneksel yönteme göre etkili olduğunu ve başarıyı arttırdığını göstermektedir.tr_TR
dc.format.extentIII, 72 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectInteractive learningen_US
dc.subjectEtkileşimli öğrenmetr_TR
dc.subjectİşbirlikçi öğrenmetr_TR
dc.subjectCooperative learningen_US
dc.subjectMatematik öğretimitr_TR
dc.subjectMathematics teachingen_US
dc.titleİlköğretim 2. sınıf matematik öğretiminde "aktif etkileşimli öğrenme yaklaşımı"nın öğrenci başarısına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of "active interactive learning approach" on student achievement in 2nd grade mathematics education in primary educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
089633.pdf
  Until 2099-12-31
2.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons