Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2042
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Larenks ve hipofarenks kanserlerinde tedavi sonrası hipotiroidiErişen, Levent; Turgut, Özlem Kaya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
2004Yaygın değişken immün yetmezlikli (YDİY) hastalarda vitamin A (Vit A) eksikliği ve vitamin A eksikliğinin sitokin salınımı üzerine etkileriKılıç, S. Şebnem; Kezer, Esra Yapıcı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Yaygın değişken immün yetmezlik ve selektif IgA eksikliğinde, lenfositlerde CD40 ligand ekspresyonun araştırılmasıKılıç, S. Şebnem; Kezer, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Karın travması bulunan multipl travma olgularında mortalitenin belirlenmesinde etkili faktörlerÖzgüç, Halil; Korkmaz, Ayhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı.
2004Kardiyak yüksek risk grubunda paraoksonaz aktivitesi ile karotis ve femoral arter intima-media kalınlığı ilişkisiSerdar, Osman Akın; Odabaşı, Ahmet Yener; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2004Aloe vera: Anostomozlar üzerine etkisiKılıçturgay, Sadık; Tümay, Volkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2004Lomber spinal stenozun tedavisinde epidural steroid enjeksiyonu ile fizik tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılmasıKüçükoğlu, Selçuk; Koç, Zarife; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2004Nazofarenks kanserinde prognostik faktörlerEngin, Kayıhan; Kartal, Candan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
2004Koroner arter hastalığı ile karotis, brakiyal arter intima-medya kalınlığı ve brakiyal arter akım bağlı vazodilatasyon arasındaki ilişkiKumbay, Ethem; Yuvanç, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2004Distimik bozukluğu olanlarda anksiyete ve depresif semptomların dağılımının belirlenmesiKırlı, Selçuk; Erzengin, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2004Alzheimer tipi demans tanısı konan hastalarda tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayında kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi ve donepezil HCI preparatı ve rivastigmin hydrogen tartarete preparatının yararlılığının karşılaştırılmasıBakar, Mustafa; Parlayan, Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
2004Akut migren atak tedavisinde intramuskuler tramadal ve diklofenak sodyumun etkinlik karşılaştırılması: Randomize, çift-kör, kontrollü çalışmaZarifoğlu, Mehmet; Engindeniz, Zülfi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı.
2004Femur boyun kırıklarının tedavisinde perküton kanüle vida ve dinamik kompresyon tipi plak-vida uygulamalarının karşılaştırmalı sonuçlarıDurak, Kemal; Kaplan, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2004Karaciğer fibrozisi ile serum hyaluronik asit düzeyi arasındaki ilişkiGürel, Selim; Yalçın, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Çocuk kliniğinde yatan hastalarda gram nefatif kültür üremelerinin değerlendirilmesiHacımustafaoğlu, Mustafa; Özcan, Ahmet Tahir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2001Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda r-HuEPO ve testosteron ester bileşiminin serum lipid ve lipoprotein profili üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıYurtkuran, Mustafa; Aslanhan, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Anti-HCV pozitif hemodiyaliz hastaları ve renal transplant alıcılarında restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile hepatit C virüs genotiplendirmesiHelvacı, Safiye; Coşkun, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde diabetes mellitus sıklığı ve ilişkili risk faktörleriPala, Kayıhan; Aksu, Hürol; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
1978Tüberküloz besiyerlerinden Lüwensten-Jensen ile Penicillin'li kanlı agar arasında mukayeseli çalışmaYener, Gönül; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü.
2004Cerrahi geciktirmenin (delaying) distal pediküllü nörokutanöz fleplerin yaşayabilirliğine etkisi-klinik çalışmaÖzcan, Mesut; Özdamar, Erkut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı/El Cerrahisi Bilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2042