Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Gözat
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 2034 arası 1
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2004Koroner arter hastalığı ile karotis, brakiyal arter intima-medya kalınlığı ve brakiyal arter akım bağlı vazodilatasyon arasındaki ilişkiKumbay, Ethem; Yuvanç, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2004Distimik bozukluğu olanlarda anksiyete ve depresif semptomların dağılımının belirlenmesiKırlı, Selçuk; Erzengin, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2004Alzheimer tipi demans tanısı konan hastalarda tedavi öncesi ve tedavinin 3. ayında kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi ve donepezil HCI preparatı ve rivastigmin hydrogen tartarete preparatının yararlılığının karşılaştırılmasıBakar, Mustafa; Parlayan, Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
2004Akut migren atak tedavisinde intramuskuler tramadal ve diklofenak sodyumun etkinlik karşılaştırılması: Randomize, çift-kör, kontrollü çalışmaZarifoğlu, Mehmet; Engindeniz, Zülfi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı.
2004Femur boyun kırıklarının tedavisinde perküton kanüle vida ve dinamik kompresyon tipi plak-vida uygulamalarının karşılaştırmalı sonuçlarıDurak, Kemal; Kaplan, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2004Karaciğer fibrozisi ile serum hyaluronik asit düzeyi arasındaki ilişkiGürel, Selim; Yalçın, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Çocuk kliniğinde yatan hastalarda gram nefatif kültür üremelerinin değerlendirilmesiHacımustafaoğlu, Mustafa; Özcan, Ahmet Tahir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2001Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda r-HuEPO ve testosteron ester bileşiminin serum lipid ve lipoprotein profili üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıYurtkuran, Mustafa; Aslanhan, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Anti-HCV pozitif hemodiyaliz hastaları ve renal transplant alıcılarında restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile hepatit C virüs genotiplendirmesiHelvacı, Safiye; Coşkun, Yasemin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde diabetes mellitus sıklığı ve ilişkili risk faktörleriPala, Kayıhan; Aksu, Hürol; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
1978Tüberküloz besiyerlerinden Lüwensten-Jensen ile Penicillin'li kanlı agar arasında mukayeseli çalışmaYener, Gönül; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kürsüsü.
2004Cerrahi geciktirmenin (delaying) distal pediküllü nörokutanöz fleplerin yaşayabilirliğine etkisi-klinik çalışmaÖzcan, Mesut; Özdamar, Erkut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı/El Cerrahisi Bilim Dalı.
2004Normal ekstraoküler kasların kontrastlı MR incelenmesinde boyanma paternlerinin sayısal analiziParlak, Müfit; Saraç, Vedat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2004Kronik obstrüktif akciğer hastalığınıda atak sırasında serum interlökin-6, interlökin-8 ve tümör nekrozis faktör-α düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Şahin, Fulya Gürkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2004Bronş kanserli hastalarda evrelendirme amaclı yapılan mediastinoskopide lenf nodu biopsisinin ince iğne aspirasyon biopsisi ile karşılaştırılmasıGebitekin, Cengiz; Dülger, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
2022HPV pozitif hastalarda servikal intraepitelyal neoplaziler ile vitamin seviyeleri arasındaki ilişkiYalçın, Yakup; Edebali, Aşkın Nurseli; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2023Mezonefrik benzeri adenokarsinom olgularının morfolojik karakteristik özelliklerinin retrospektif araştırılmasıAtalay, Fatma Öz; Dölek, Rabia; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
2023Karpal tünel sendromu olan hastalarda klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik bulguların korelasyonunun değerlendirilmesiAlp, Alev; Bakhtiyarov, Bakhtiyar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2022Üst üriner toplayıcı sistem Malign tümörlerinin retrospektif olarak histopatolojik ve prognostik parametrelerle değerlendirilmesiYerci, Ömer; Arıç, Sedef Deniz Cevheroğlu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
1978Alfa₁ - antitripsin düzeylerinin saptanması ve bazı akciğer hastalıklarındaki durumunun incelenmesiAtala, M. Gürol; Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı.
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 2034 arası 1