Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Gözat
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 1632 arası 1
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2020Minör kafa travmalı pediatrik olgularda ubiquitin cterminal hidrolaz (UCH-L1) kan düzeylerinin tanısal etkinliğinin araştırılmasıÇıkrıklar, Halil İbrahim; Uzun, Ziyaettin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2005İnvaziv duktal karsinoma olgularında histopatolojik parametreler ve prognostik faktörler ile nükleer morfometrik parametlerin karşılaştırılmasıTolunay, Şahsine; İnal, Gülşah; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
-Peritendinöz fibrotik yapışıklıkların önlenmesinde emilebilen bariyer kullanımıKaleli, Tufan; Temiz, Aytun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
1991Kedilerde turunkal vagotominin ileoçekal pasaj üzerine etkisiGürpınar, Arif Nuri; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı.
1992Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişikliklerÖzuysal, Sema; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
1992Komplikasyonlu ve komplikasyonsuz diabetik olgularla bozulmuş glikoz toleranslı olgularda trombosit agregasyonuSakar, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1991Sistemik malignitelere bağlı nörolojik paraneoplastik sendromlarTokat, Eren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
1991Bursa yöresindeki ürtiker ve anjioödemli 100 hastada etyolojik araştırma ve deri testi sonuçlarıAcar, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1990Sağ, sol-yarı veya tam medulla spinalis kesilerinin glandula suprarenolislerde tirozin hidroksilaz aktivitesi ve katekolamin düzeylerine etkisiŞendemir, Erdoğan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Morfoloji Anabilim Dalı.
1990Endokapsüler lens implantasyonuAşurmuhammedi, Abdurrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
1990Diabetli olgularda atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemi ile serumda krom miktar belirtimiÖzmen, Hacı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
1990Karaciğer kitlelerinde ultrasonografi (US) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisiOdacılar, İlhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1990Tüberküloz ilaçlarının hepatotoksik etkilerinin araştırılmasıKamberoğlu, Seyfi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1990Hiperemezis gravidarum olgularında tiroid fonksiyon değişiklikleriYiğit, M. Sedat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1990Menisküs yırtıklarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeriKaya, Tamer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1990Erişkin erkek sıçanlarda, parafarengeal yöntemle hipofizektomi, postoperatif farmakolojik ve hedef organlarda histopatolojik incelemeAslan, Kemal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1990Diz osteoartrozunun sağaltımında buz masajı ile tens uygulamasının karşılaştırılmasıKocagil, Tuncer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
2004Aloe vera: Anastomozlar üzerine etkisiKılıçturgay, Sadık; Tümay, Volkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2005Sıçanda deneysel miyokardiyal iskemi - reperfüzyon modelinde CDP- kolin ve metabolitlerinin etkileriSavcı, Vahide; Yılmaz, M. Sertaç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.
2003Ameliyat öncesi oral karbonhidrat verilmesinin ameliyat sonrası insülin direncine etkisiKorun, Nusret; Güner, Osman Serhat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 1632 arası 1