Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1944
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Besin proteini ilişkili proktokolit tanılı olgularda prognoz ve prognozu etkileyen faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesiSapan, Nihat; Akça, Özge Kudu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Glomerülopati tiplerinde pan immün inflamasyon değerinin retrospektif incelenmesiGüllülü, Mustafa; Çeşmeci, Yusuf; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Erişkin başlangıçlı hipogonadizm tanılı hastaların klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularının retrospektif incelenmesiGül, Özen Öz; Mat, Mehmet Hakan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Allojeneik kemik iliği nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda nakil sonrası erken dönemde siklosporin düzeyleri ile akut graft versus host hastalığı ilişkisinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Saydam, Neslihan Hazel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Acil servise başvuran kritik yaşlı hastalarda kısa dönem mortalite tahmininde risk skorlarının karşılaştırılmasıKöksal, Özlem; Kaya, Osman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2022Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında böbrek volümü ile ağrı, depresyon ve anksiyete ilişkisinin değerlendirilmesiYıldız, Abdülmecit; Demir, Fatma Banu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine tekrarlayan pnömoni nedeniyle yatışı yapılan çocuk olguların retrospektif değerlendirilmesiÇelebi, Solmaz; Çetiner, Şükran; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023COVID-19 şüphesi olan hastalarda SARS-CoV-2 hızlı antijen testinin çalışılması ve sonuçların SARS-CoV-2 PCR test sonuçları ile karşılaştırılmasıAğca, Harun; Yıldız, Muhammet Çağrı; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2023Kognitif veya nöromusküler bozukluğu olan geriatrik hastalarda kalça kırığının tedavisinde iki farklı tipte çimentosuz kısıtlayıcı asetabular komponent kullanılarak yapılan total kalça protezi (TKP) uygulamasının sonuçlarının karşılaştırılmasıAtıcı, Teoman; Kantarcı, Adnan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2022Acil servise başvuran 18 yaş altı künt ve penetran travma hastalarının retrospektif analiziAslan, Şahin; Kebila, Nwana Ntungwen; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2022IgE aracılı besin alerjili çocuklarda alerjen profilinin retrospektif değerlendirilmesiSapan, Nihat; Şanlı, Şeyma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022İnsülin direnci olan obez 10-18 yaş arası hastalarda metformin tedavisinin etkinliğinin geriye dönük incelenmesiSağlam, Halil; Akyel, Nurten Kahraman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Genel dahiliye polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı ve tedaviye uyumun araştırılmasıDemircan, Celaleddin; Hasanzade, Ulviyya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022ANCA ilişkili vaskülit tanılı hastalarda platelet lenfosit oranının inflamasyonla olan ilişkisinin değerlendirilmesiDilek, Kamil; Yalçın, Seda Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Böbrek tutulumu olan sistemik lupus eritematozus tanılı hastaların retrospektif olarak incelenmesiYavuz, Mahmut; Duran, Yasemin Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde immünsüpresif tedavi nedenli hepatit B reaktivasyon riski olan hastalarda profilaktik tenofovir alafenamid kullanımının retrospektif incelenmesiGürel, Selim; Aydın, Seray Türe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Şizofreni ve benzeri psikotik bozukluk hastalarında uzun etkili enjektabl antipsikotikler'in oral antipsikotikler ile sosyal performans, yan etki, bakım veren yükü, kognisyon açısından karşılaştırılmasıSivrioğlu, Enver Yusuf; Filiz, Umut Can; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Rektus kılıf bloğu ile transversus abdominis düzlem bloğu’nun intraoperatif ve postoperatif etkinliklerinin prospektif karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Ülker, Ozan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2022Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencilerinin erişkin bağışıklama hakkındaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri ile genel yaklaşımlarıÖzçakır, Alis; Avcu, Zeynep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
2022Radyoaktif iyot refrakter diferansiye tiroid kanserli hastalarda sorafenib kullanımının etkinliğinin retrospektif incelenmesiGül, Özen Öz; Duran, Abdülkerim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1944