Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9364
Title: Ali Sezai Kurtaran'ın hayatı ve fikirleri
Other Titles: The life and openion of Ali Sezai Kurtaran
Authors: Kara, Mustafa
Usta, Erol
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Hatuniye dergâhı
Kurtuluş
Bayrak
İşgal
Şeyh
Mürşid
Mürid
Hatuniye dervish lodge
Salvation
Flag
Occupation
Sheikh
Mentor
Disciple
Issue Date: 12-Jan-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Usta, E. (2012). Ali Sezai Kurtaran'ın hayatı ve fikirleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ali Sezai Efendi 1867 yılında Maraş'ta doğmuş, babasının adı Hacı Ahmet, annesinin adı ise Fatma Hatun'dur. Baba tarafından bilinen ilk dedesi Emir Abdülcelil olup şecere ile Hazreti Hüseyin soyundan olduğu oğlu Halit tarafından belirtilmektedir. Beş yaşında, babasının vefatı ile annesi ve eniştesinin gözetiminde büyümüştür.17 yaşında Kadiri şeyhi Şakir Efendi'ye intisap etmiş, 24 yaşında ise ilk icazetini almıştır. Şakir Efendi 1894'te vefat edince, onun işareti ile ders vermeye başlamıştır.1919 yılında, Maraş'ın İşgali sırasında Fransızlara karşı mücadele etmiş ve işgalin sona ermesine kadar savunmanın on komutanından biri olmuştur.1924 yılında, Pazarcık ilçesi gezici öğretmenlik görevi verilmiş ve bu görevini 1926 yılına kadar devam ettirmiştir.Basımı yapılmamış çok sayıda eseri mevcuttur. Bunların bir kısmı dini, bir kısmı da tıp ve eczacılık konularını içermektedir.1926 yılında Maraş merkez vaizliğine tayin edilmiştir. 1937 yılında ölümüne kadar Ulu Camii'ndeki bu görevini sürdürmüştür.Soyadı Kanunun çıkması ile Maraş Valisi Fahrettin Kiper'in tavsiyesi ile Ali Sezai Efendi, Kurtaran soyadını almıştır.Döneminin belediye başkanıyla düştüğü ihtilaf sebebiyle hapse atılmış ve hapisten çıktıktan kısa süre sonra da ölmüştür.
Ali Sezai Efendi was born and grew up in Maraş in 1876.His father's name is Hacı Ahmet, his mother's names Fatma Hatun. His father's eldest known grandfather Emir Abdülcelil .İt is indicated that he comes from the descent of Hz. Hüseyin by Ali Sezai's son Halit.After his father died when he was only five years old, He was brought up by his mother and his uncle.He was subject to Kadiri Şeyhi Şakir Efendi when he was only seventeen years old. When he was twenty-four years old, he got the first diploma.After Şakir Efendi died in 1894,he started to teach on Şakir Efendi's recommendation.During to occupation of Maraş, he struggled against French in 1919.In this periot he got a people agitated by saing that.The friday paryers of non free people isn't valid and until the end of the occupation, he has been one of ten commanders of the defense.İn 1924 he was given the task of teaching as a itinerant teacher in Pazarcık, continued until 1926. There a lot of book which publshed, some of them are about religion, the other a bout medicine medicine and chemistry.He was appointed as a prime preacher of Maraş. He maintained this positions at Ulucami until death in1937.He took KURTARAN as surname on the recommendation of the Maraş governor Fahrettin Kiper after the acception the law of surname.He was thrown in jail because of conflict between mayor of the period and him and he died because of catching severe disease there shortly after leaving the prison.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9364
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306602.pdf4.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons