Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9292
Title: Değişik vicia sativa genotiplerinde nükleotipik etkiler üzerinde araştırmalar
Other Titles: Research on nucleotipic effects in various vicia sativa genotypes
Authors: Bilaloğlu, Rahmi
Çelikler, Serap
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Vicia sativa
Çekirdek DNA içeriği
Nükleotipik etki
Nuclear DNA content
Nucleotypic effect
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikler, S. (1998). Değişik vicia sativa genotiplerinde nükleotipik etkiler üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Vicia sativa L. 'nin 7 çeşit ve hattı kullanılmıştır. Telofaz ( 2C ) ve Profaz ( 4C ) DNA miktarlarının tohum ağırlığı, % Mitotik indeks, stoma frekansı/mm2, klorofil a ve b içeriği, kök büyümesi ve gövde büyümesi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Vicia sativa L. 'nin kullanılan çeşit ve hatlarında 2C ve 4C çekirdek DNA miktarlarında önemli varyasyon saptanmıştır. Kullanılan çeşit ve hatların DNA miktarı ile % Mitotik indeks, klorofil a ve b içeriği ve kök büyümesi arasında bir ilişki olmadığı, fakat DNA miktarı ile tohum ağırlığı, stoma frekansı ve gövde büyümesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kullanılan çeşit ve hatların DNA miktarlarının tohum ağırlığı ile kuvvetli ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. % Mitotik indeks ile DNA miktarı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı, stoma frekansı ile anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu gözlenmiştir. Klorofil a ve b içeriği ile DNA miktarları arasında herhangi bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Günlere göre kök ve gövde büyüme oranları belirlenerek DNA miktarları arasındaki ilişki incelenmiştir. DNA miktarı ile kök büyümesi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Gövde büyümesinin erken döneminde DNA miktarı ile büyüme arasında anlamlı negatif bir ilişki ve gelişimin ilerlemesi ile birlikte anlamlı pozitif bir ilişki dikkat çekicidir.
In this study, seven cultivar varieties of Vicia sativa L. have been used. Nucleotypic effects of telophase ( 2C ) and prophase ( 4C ) nuclear DNA amounts have been established upon seed weight, percent mitotic index, stomatal frequency/mm2, chlorophyll a and b content, root growth and shoot growth. A significant variation in the 2C and 4C nuclear DNA content of cultivar varieties of Vicia sativa has been established. No correlation was observed between their DNA contents and percent mitotic index, chlorophyll a and b and root growth of used of cultivar varieties. But a significant correlation was observed between DNA content and seed weight, stomatal frequency and shoot growth of cultivar varieties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9292
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079022.pdf
  Until 2099-12-31
2.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons