Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9188
Title: E "öklid uzayı ve L" lorentz uzayında Meusnier teoremi
Other Titles: Meusnier's theorem for n-dimensional euclidean space E", n-dimensional lorentzian space L"
Authors: Özdamar, Ertuğrul
İyigün, Esen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Meusnier teoremi
Lorentz manifoldu
Mı (eğrilik) fonksiyonları
H-yıncı eğrilik merkezi
Pseudo-küre
Pseudo-hiperbolik uzay
2-düzlemsel geodezikler
E-eğrilik fonksiyonları
Meusnier's theorem
Lorentz manifolds
Mi (curvature) functions
The center of h-th curvature
Pseudosphere
Pseudohyperbolic space
2-planar geodesies
E-curvature functions
Issue Date: 24-Apr-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İyigün, E. (1998). E "öklid uzayı ve L" lorentz uzayında Meusnier teoremi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; tezin giriş kısmıdır. Tezin tanıtımına ayrılmıştır. İkinci bölümde; Lorentz iç-çarpımı, Lorentz vektör uzayı, Lorentz manifoldu, Lorentz koneksiyonu, zaman benzeri vektör, uzay benzeri vektör, ışık benzeri vektör, Özdamar ve Hacısalihoğlu tarafından 1974 de tanımlanan En de bir eğri için verilen mi (eğrilik) fonksiyonlarının Ln de karşılıkları, Ln uzayında h-yıncı eğrilik merkezi, Ln uzayında bir Vp tanjant vektörü ile belli normal kesit eğrisinin h-yıncı eğrilik merkezi, pseudo-küre, pseudo-hiperbolik uzay gibi kavramlar ve 3 -boyutlu Öklid uzayında ve 3-boyutlu Lorentz uzayındaki Meusnier Teoremine yer verildi. Üçüncü bölümde; En n-boyutlu Öklid uzayı ve Ln n-boyutlu Lorentz uzayında e-eğrilik fonksiyonları, h-eğrilik merkezleri yardımıyla Meusnier Teoreminin En ve Ln de geodezikleri düzlemsel olan yüzeyler için genellemeleri verilmiştir. Tezin sonunda, L3 ve L4 özel halleri de tartışılmıştır.
This thesis consists of three main parts. The first chapter is the entry part of the thesis, that is, the introduction. In the second chapter; we recall that; Lorentzian inner product, Lorentz vector space, Lorentz manifolds, Lorentz connection, time like vector, space like vector, null vector, mi (curvature) functions for the curves in the space Ln which are given for the curves in En by Özdamar and by Hacısalihoğlu in 1 974; the center of h-th curvature of a curve in the space Ln, the center of h-th curvature of normal section curve at the point p in the direction of tangent vector Vp, pseudosphere, pseudohyperbolic space and Meusnier's Theorem in 3-dimensional Euclidean space E3 and 3-dimensional Lorentzian space L3. In the third chapter; we give a generalization of the Meusnier's Theorem for the surfaces whose geodesies are 2-planar curves in En, n-dimensional Euclidean space, and Ln, n-dimensional Lorentzian space, by the help of e-curvature functions and h- curvature centers. In the end, we give the special cases for L3 and L4.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9188
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079068.pdf
  Until 2099-12-31
1.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons