Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9069
Title: Sayısal işaret işleme ve sayısal santrallarda bağlaşma şebekesi analizi
Other Titles: Digital signal processing and connection network analysis in digital plants
Authors: Oktay, Ali
Sarıoğlu, İzzettin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sayısal abone hattı
Sayısal işaret işleme
Sayısal santral sistemi
Digital subscriber line
Digital signal processing
Digital central systems
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıoğlu, İ. (1990). Sayısal işaret işleme ve sayısal santrallarda bağlaşma şebekesi analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmamın ilk bölümünde, Telefon Sistemlerinde kullanılan bağlaşma yapıları incelenerek bağlantı teknikleri, eski tip bağlaşma sistemlerin den günümüze kadar kullanılanlar ile birlikte örneklemeleri gerçeklenmiştir. Ayrıca bu bölümde sayısal işaret işleme teknikleri verilerek 24 ve 30 kanal 11 veri iletim sistemlerinde işaretleşme-Eşzamanlama prensipleri incelenerek karşılaştırmaları yapılmıştır. Daha sonra telefon haberleşmesinde kullanılan işaretleşme sistemleri analizi yapılarak, yapıların birbirlerine göre meydana getirdikleri farklilik ve avantajları belirlenmiştir. İkinci bölümde ise günümüz teknolojisinde önemli bir yer tutan ve ISDN ("Tümleştirilmiş Hizmetler Sayısal Şebekesi") bağlantısına da olanak sağlayan modüler yapıda ve merkezi işlem kontrollü sayısal santralın birim analizi yapılarak, modüler bazda işlevleri açıklanmış ve çalışma prensibi incelenmiş tir. inceleme sonuçları sayısal sistem-12 santralı üzerinde araştırma ve gözIemler sonucu elde edilmiştir. Üçüncü bölümde ise modüler yapı tasarımına uyarlanabilen sayısal santrallarda bağlaşma şebekesi ve abone işlevleri (çevir sesi alma, rakam analizi, konuşma yolları kurulması, abone kolaylıkları, veri görüntü iletimi vb.) arasında bir köprü görevi gören ve mikroişlemci kontrollü üniteler ile bağlaşma ağı arasında arabağlantı görevini üstlenen, TERI (Terminal Interface Terminal Arabirimi) ünitesi incelenmiştir. Bu yapıda mesaj iletimi kontrollü, gerekli veri yazma/okuma/kaydetme işlevleri, yazıcı (Register) konumları incelenerek, mikroişlemciden alınan komut bilgilerinin işletimi ve sayısal bağlaşma şebekesinde yol kurulması prensipleri incelenmiştir. Ünitede mesaj alış verişi esnasında kullanılan seri PCM veri iletim formatı incelenerek terminal kontrol elemanı ve terminal arabirim haberleşmesi konusunda araştırma sonuçları bir gözlem halinde verilmiştir. Son bölümde terminal arabirim geçişi ile modüler yapıların bağlantısının kurulduğu ve bir sayısal santralin ana merkezi konumundaki sayısal bağlaşma şebekesi incelenmiştir. Bu bağlaşma ağı üzerinde iletim yollarının nasıl oluşturulduğu ve santrala bağlı abonelerin görüşme trafiğini aksatmayacak bir biçimde elektronik kapı devreleri ve sayısal bağlaştırıcılardan olu şan sayısal şebekenin önce kısmi analizi yapılarak, sonuçta tüm sayısal bağlaşma şebekesinde veri iletimi yollarının nasıl seçildiği bir bütün olarak verilmiştir.
Some investigations have been made on the principles of digital signalling processing in digital telephone system which takes an im portant place in developing communication technology. Exchange switching systems which came up today were investigated and the digital exchange structure was given which works due to modüler communication system of the digital exchanges of the last technological improvement's suitable production. Later, the data processing structure in the terminal interface unit as a passage which connects the modüler structure to the digital switching system was investigated and the conversion to digital network was established. The digital switching structure which is controlled by high level language and the applicability of ISDN system which establishes the communication of the sampled digital exchange's modüler communication and which is known as integrated services digital network, was investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9069
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009346.pdf
  Until 2099-12-31
3.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons