Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9067
Title: Esterabadi ve Şerhu'l Kafiyesi ışığında Nahiv ilmindeki yeri
Other Titles: Astarabadi and his place in arabic gramer (syntax) in the light of his Sharh kafiyah
Authors: Yalar, Mehmet
Yazguliyev, Amanmırat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazguliyev, A. (2005). Esterabadi ve Şerhu'l Kafiyesi ışığında Nahiv ilmindeki yeri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Arapça'nın klâsik İslâmû disiplinler ve İslâm medeniyeti için ortak dil olduğunu söylemek mümkündür. Arap Dili üzerine en değerli eserlerden biri, İbn Hâcib'in el-Kâfiye'sidir. İfadeleri oldukça muğlak olan bu esere çok sayıda şerh yazılmış ve bu şerhler Orta Asya ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak kullanılmıştır.Şüphesiz, el-Ester'si el-Kâfiye'nin en önemli şerhlerinden birisidir. el-Esterâbâdû eserinde yalnızca el-Kâfiye'yi şerh etmez, aynı zamanda kendisinden önceki pek çok dil âliminin görüşlerini inceleyerek bunların bir kısmını destekler ve hatalı gördüğü diğerlerini de eleştirir. Her konuda kendi görüşleri ve tercihlerini de ifade etmesi, el-Esterâbâdû'nin Şerh'ini daha değerli hale getirmektedir.Bu tezde, el-Esterâbâdû'nin etkilediği ve etkilendiği şahıslar, Arap gramerine (nahivilmine) katkıları, görüşleri ve bu alandaki yeri ele alınmaktadır.
It may be said that Arabic is lingua franca for the classical Islamicdisciplines and civilization. One of the most valuable works upon Arabic languageis İbn Hâcib'in el-Kâfiyeh. Numerous commentaries were written for this workwhich its expressions are quite ambiguous and these commentaries were used astextbook in Central Asian and Ottoman madrasahs. Certainly, al-Astâbâdû's Şerhu'l-Kâfiyeah is one of the most important commentaries of al-Kâfiyah. In hiswork, al-Astarrâbâdû does not only comment onal-Kâfiyah but also examines theviews of many former philologists and supports some of them and critisizes theothers which he thinks they are false. To express his own view and choice on everysubject makes al-Astarrâbâdû Sharh more valuable. In this thesis, the peoplewhom he effected and he was effected, his contributions to Arabic grammar (syntax), his views and his place in this area were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9067
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188650.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons