Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9031
Title: Absorbsiyonlu soğutma sistemi kullanan bir otomobil kliması projelendirilmesi
Other Titles: An automobile air conditioning system design utilising absorption refrigeration system
Authors: Horuz, İlhami
Sevinecek, Bedii Özgür
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Termodinamik Anabilim Dalı.
Keywords: Klima
Otomobil
Soğutma sistemleri
Termodinamik
Climate
Automobile
Cooling systems
Thermodynamics
Issue Date: 10-Sep-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinecek, B. Ö. (1998). Absorbsiyonlu soğutma sistemi kullanan bir otomobil kliması projelendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan teorik araştırmanın amacı, Otomobil Klima Sisteminde - egsoz gazındaki atık ısıyı, temel ısı kaynağı olarak kullanan - Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin kullanılmasını incelemektir. Bu şekilde, kompresör tarafından tahrik edilenn klasik Buhar Sıkıştırmak Soğutma Sistemine alternatif bir sistem sağlayacaktır. Araştırmada incelenen Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi, TOFAŞ AŞ 'den alınan bilgilere göre 3,2 ila 29,6 kW soğutma kapasitesini sağlayan ve soğutucu olarak su, soğurucu olarak lityum-bromür kullanan sistemdir. Teorik hesaplamalar, TOFAŞ AŞ tarafından üretilen FIAT - UNO SX modeli üzerine yapılmıştır. Farklı devir ve yük değerlerindeki 1400 cc motorun egsoz gazı ısı dağılımı üzerine tesis edilen değerler kullanılmıştır. Absorbsiyonlu Soğutma Sistemini lehte destekleyen pek çok özelliği mevcuttur. Öncelikle sistemde, Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemindeki kompresöre gereken güçle kıyaslandığında çok düşük bir elektrik gücüyle çalışan eriyik pompasının bulunmasıdır. Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin diğer avantaj lan ise, sistemdeki eriyik pompası dışında hareketli parçalar bulunmadığından, daha az gürültü, yüksek güvenilirlik ve dayanıklılıktır. Klasik Otomobil Klima Sistemi ve alternatif Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi kullanan sistem karşılaştırıldığında, egsoz gazı ile sürülen sistemin performansının kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldü. Araç, düşük hızlarda seyir veya park halinde iken sistem performansı, daha efektif kaynatıcı dizaynı ile geliştirilebilir.
The objective of this research is the theoretical investigation of using Vapour Absorption Refrigeration System in the Automobile Air Conditioning System, by utilising the waste heat in the exhaust gases of the main propulsion unit as the heat source. This would provide an alternative to the conventional system that have an internal combustion engine driven Vapour Compression Refrigeration System. Vapour Absorption Refrigeration System that is analysed in the study, uses lithium bromide - water solution with water as the refrigerant and lithiumbromide as the absorbent has a design cooling capacity of between 3,2 kW and 29,6 kW due to information given by TOFAŞ A.Ş. The theoretical calculations were performed on FIAT - UNO SX model which is produced by TOFAŞ. The information values are based on heat distribution of the exhaust gases of the 1400 cc. engine under various speed and load. The Vapour Absorption Refrigerant Systems have many favourable characteristics. Firstly, they normally require a small electrical input to drive the solution pump, but this is very small compared to the power requirements of the compressor in the Vapour Compression Refrigeretion System. Secondly, the absence of moving parts, except for the solution pump, means low noise, high reliability and long durability of the Vapour Absorption Refrigeration Systems. The comparison of the convertional Automobile Air Conditioning System and alternative the system using Vapour Absorption Refrigeration System showed that, the performance level of the exhaust gas driven system was acceptable. The operation during the off road and slow condition, the performance of the system can be developed by more efficient design of the generator.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9031
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079078.pdf
  Until 2099-12-31
4.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons