Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9008
Title: Limon otu (lippia citriodora) ekstraktı ve sitralin escherichia coli üzerine antimikrobiyel etkisinin araştırılması
Other Titles: The investigation of antimicrobial effect of lemon verbana (lippia citriodora) extract and ci̇tral on escherichia coli
Authors: Korukluoğlu, Mihriban
Bektaş, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lippia citriodora L.
Sitral
Antimikrobiyel
Escherichia coli
Citral
Escherichia coli
Antimicrobial
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bektaş, D. (2014). Limon otu (lippia citriodora) ekstraktı ve sitralin escherichia coli üzerine antimikrobiyel etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Geçmiş yıllardan günümüze kadar halk arasında çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler sahip oldukları antimikrobiyel bileşenlerden dolayı gıdalarda da sentetik koruyuculara alternatif olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada limon otu bitkisi (Lippia citriodora L. syn. Lippia triphylla (L'Her.) Kuntze, syn. Aloysia triphylla (L'Her.) Britton) ve içerisinde en fazla miktarda bulunan sitralin Escherichia coli üzerine antimikrobiyel etkisi araştırılmıştır. Materyal olarak limon otu bitkisinin ekstrakları, sitral ve Escherichia coli ATCC 25922 kullanılmıştır. Taze ve kuru bitki örnekleri ayrı ayrı maserasyon ve ekstraksiyon işlemlerine tabi tutulmuş ve bitkinin tazeliğine göre antimikrobiyel etkide değişiklik gözlemlenmiştir. Elde edilen ekstraktlardan maserasyon işlemi uygulanmış taze limon otu örneğinde minimum bakterisidal konsantrasyon çapı 0,9 mm, sitralde 5,3 mm olarak tespit edilmiş olup, diğer örneklerde zon ölçülememiştir. Tüp dilüsyon metoduna göre yapılan ekimlerde minimum inhibisyon konsantrasyonu maserasyon işlemi uygulanmış taze bitkide ve sitralde sırasıyla 100 mg/µL ile 1 µL olarak belirlenmiştir.
Medical and aromatic plants, which are common used for treatment of different diseases from past to present, have been preferred comparing with other synthetic preservatives because of having some antimicrobial compounds. In this study, the antimicrobial effects of both lemon verbana (Lippia citriodora L. syn. Lippia triphylla (L'Her.) Kuntze, syn. Aloysia triphylla (L'Her.) Britton) and citral -which is the most found component in the plant- on Escherichia coli was researched. Lemon verbana extracts and citral were used as materials in the study and also Escherichia coli ATCC 25922 was obtained for the research. Fresh and dried plant samples were subjected individually to maceration and extraction processes. No-difference in the antimicrobial efficiency of neither fresh nor dried plant extract was determined. The bactericidal zone size in the minimum concentration of macerated lemon verbana (fresh) extracts was found as 0,9 mm whereas the zone size of citral in the minimum concentrate was 5,3 mm according to the disc diffusion method. Besides, zone occurrence was not seen around any of the other sample extracts. On the other hand, minimum inhibition concentrations of macerated plant (fresh) and citral were found as 100 mg/µL and 1 µL respectively according to the tube dilution method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9008
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360462.pdf597.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons