Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8975
Title: Silindirik parabolik reflektör antenler
Other Titles: The cylindirical parabolic reflactor antennas
Authors: Bayrakçı, H. Ergun
Süle, İhsan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mükemmel iletken silindir
Boyuna dar yarık
Silindirik parabolik reflektör
Işıyan alan
Uzak alan
Yansıyan alan
Hertz vektörü
Eşdeğer kaynak teoremi
Kazanç
Perfect conducting cylinder
Axial narrow slot
Cylindrical parabolic reflector
Radiated field
Far field
Reflected field
Hertz vector
Surface equivalence theorem
Gain
Issue Date: 24-Aug-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Süle, İ. (1998). Silindirik parabolik reflektör antenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezin kapsamı içerisinde, mükemmel iletken silindir yüzeyine açılmış boyuna dar yarığın, x eksenine göre (j)0 açısal konumunda açıldığı düşünülerek ışıyan uzak alan bileşenleri genel olarak bulunmuş ve daha sonra önünde konumlandırılmış silindirik parabolik reflektörün geometrik konumu göz önüne alınarak 0=7t radyan alınarak ışıyan alanın reflektörü direkt görmesi sağlanmıştır. Mükemmel iletken cidarlı ve dairesel kesitli silindir üzerinde açılmış boyuna dar yarık bir ışıma yapmakta ve* bu alan silindirik parabolik reflektörden yansımaktadır. Kazanç ifadelerine bakılacak olursa reflektörün bariz bir kazanç artımına sebep olarak yarıktan ışıyan alan değerlerinin şiddetini yükselttiği söylenebilir. Reflektörden yansıyan alan bileşenlerini elde edebilmek için, Hertz vektörüne eşdeğer kaynak teoremi uygulanmış ve uzak alan bileşenleri Hertz vektörlerinden elde edilmiştir. Diğer taraftan Hertz vektörünü ifade ederek uzak alan bileşenlerini elde edebilmek için, Hertz vektörü için z eksenine göre Fourier dönüşümü ve eksenine göre kompleks Fourier serisi kullanılmış ve uzak alan bileşenlerine ulaşılmıştır. Sonuçta, yarık boyunun ve silindir yarıçapının artırılması, silindir üzerindeki yarıktan ışıyan uzak alan değerlerinden elde edilecek kazancı yaklaşık lineer olarak etkilemektedir. Reflektörden yansıyan uzak alan bileşenlerinden elde edilen kazanç ifadesinin polar ve kartezyen koordinatlardaki değişimlerindense, silindir yarıçapı reflektör odak uzaklığından büyük olmayacak şekilde silindir yarıçapının artması, kazanç eğrisinde kazanç tepe değerinin yükselmesine sebep olmakta; reflektör odak uzaklığının artması tepe değerini artırmakta ve reflektör açıklığını belirleyen $\ açısını azaltmakla kazanç değerini yükseltmek mümkün olmaktadır.
Within the content of this thesis axial narrow slot which is opening into perfect conducting cylinderic surface is thought to open into 0 angular site according to x- axis and its radiating far field components are generally determined and then the radiating field has been enabled to meet the reflector directly; accepting cb0 = tc radian and taking into consideration of the geometric situation of the cylindrical parabolic reflector placed in front of it. Axial narrow slot which is opening on the cylinder having a perfect conducting side and circular crosscut is forming a radiation and this field is being reflected from cylindrical parabolic reflector. As far as the gain statements are concerned, it can be stated that the reflector increases the extent of the values of the field which is radiated from the slot as one of the clear reasons gain-grow of the reflector. To be able to get the field components reflected from the reflector, surface equivalence theorem has been applied to Hertz vector and far field components have been gained from the Hertz vectors. On the other hand, to be able to get the far field components expressing the Hertz vector, Fourier transformation according to z- axis for the Hertz vector and complex Fourier series according to (J) axis have been used and far field components have been reached. In the end, the rise in the length of slot and cylinder radius, approximately in the linear occasion, affect the gain obtained from the far field values radiated from the slot on the cylinder. From the changes of gain-expression in the polar end rectangular coordinates achieved from far field components reflected from the reflector; in the case that cylinder radius isn't larger than the focus interval of the reflector; it is achieved that the rise of cylinder radius gives way to the growth of gain peak value and the rise of reflector focus interval increases the peak value in the gain curve and it is possible to increase the gain lessening §\ angle which determines the aperture of reflector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8975
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079082.pdf
  Until 2099-12-31
2.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons