Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8936
Title: Erken tasarım sürecinde kuasikristal örüntülere dayalı üretken bir yaklaşım
Other Titles: A generative approach based on quasicrystal patterns in preliminary design process
Authors: Ediz, Özgür
Yılmaz, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Mimari tasarım
Ön tasarım
Geometri
Kuasikristaller
Örüntü kavramı
Bilgisayar destekli tasarım
Architectural design
Preliminary design
Geometry
Quasicrystals
Pattern concept
Computer aided design
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. (2012). Erken tasarım sürecinde kuasikristal örüntülere dayalı üretken bir yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Birçok tasarım disiplini, bilgisayarların tasarım sürecine dahil olmasıyla birlikte, keşfedilmemiş - yeni formlarla çalışabilme olanağı bulmuştur. Yeni geometrik sistemler ve bilgisayarlar yardımı ile, kaos bilimi - kozmolojiden, ve daha alt ölçekte olan mikro - atomik düzeydeki yapılanmalara kadar geniş bir çalışma alanı ortaya çıkmıştır.Mikro ölçekteki kurgulardan biri olan kuasikristaller de, bu çok çeşitliliğin içinde, tasarım oluşturabilen, kompleks geometrilerdendir. Doğal şartlarda, atomik düzeydeki örüntülerde gözlemlenen kuasikristaller, basit geometrik şekillerin oluşturduğu karmaşık sistemler olarak da bilinirler.Tez kapsamında, kuasikristaller, bilgisayar destekli tasarım yöntemleri kullanılarak üretken mimari sistemler alanında değerlendirilmiştir. Tezdeki ana kurgu ise, bu yaklaşıma paralel olarak, ön tasarım aşamasında, yeni form alternatifleri oluşturmak düşüncesine dayanır. Bu doğrultuda, biçim gramerleri yaklaşımı ile kuasikristal örüntüler üretilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar tartışılmıştır. Tartışmanın temel omurgası ise, günümüz mimarlığının dinamiklerini oluşturan, yaratıcılık - teknoloji - tasarım gibi bağlamlardır.
By the inclusion of the computers into design process; numerous design disciplines became capable of working with undiscovered - new forms. With the help of new geometrical systems and computers, a wide variety of work ranging from chaos science - cosmology, to micro - atomic formations as the down scale are figured out.Quasicrystals, as micro-scale fictions are one of the complex geometries which can form design and are among the above-mentioned variety. In natural conditions, quasicrystals, which are seen in patterns of atomic scale, are also known as complex systems formed by simple geometrical systems.In this thesis, quasicrystals are evaluated in the realm of generative architectural designs via computer aided design methods. The main fiction in the thesis, in preliminary design process and in parallel with this approach is based on the theory of the generating new form alternatives. In this direction, quasicrystal patterns have been generated with the approach of shape grammars and the results have been disscussed. The main backbone of the discussions is contexts that make up the dynamics of todays architecture such as creativity - technology - design.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8936
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329350.pdf11.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons