Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8913
Title: Bazı dokuma kumaşlarda yapısal parametrelerle, yüzey aşınması sonucunda ortaya çıkan renk değişimi arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the relation between structural parameters and colour difference due to abrassion at some woven fabrics
Authors: Alpay, H. Rifat
Akgün, Mine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Polyester dokuma kumaşlar
Yapısal parametreler
Yüzey aşınması
Renk farkı
Polyester woven fabrics
Structural parameters
Surface abrassion
Colour difference
Issue Date: 8-Sep-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, M. (2004). Bazı dokuma kumaşlarda yapısal parametrelerle, yüzey aşınması sonucunda ortaya çıkan renk değişimi arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, farklı devir sayılarında aşındırma işlemine tabi tutulan farklı yapısal parametrelere sahip %100 polyester dokuma kumaşların, yüzey aşınması sonucunda ortaya çıkan renk değişiminin kumaşların yapısal parametreleriyle olan ilişkisi incelenmiştir. Kumaşın yapısal parametrelerinin aşındırma sonucu kumaşta meydana gelen renk farkı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, kumaşlara ait özelliklerin ölçüm sonuçlan kullanılarak istatistiki analizler yapılmış ve bunların neticeleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada incelenen kumaş yapısal parametreleri; atkı ipliği numarası, atkı sıklığı ve kumaş örgü yapısıdır. Sonuç olarak kumaşlar üzerinde aşındırılmaya bağlı olarak meydana gelen AE- Renk Farkı üzerinde kumaşın örgü yapısının, atkı ipliği sıklığının ve atkı ipliği numarasının etkisi incelendiğinde; çalışılan 2500, 5000, 7500 aşındırma devir sayılarında sadece örgü yapısının renk farkı üzerinde etkili olduğu, özellikle 5000 devirlik aşındırma testi sonucunda örgü yapısı, atkı ipliği numarası ve atkı sıklığının renk farkı üzerinde etkisinin olduğu gözlenirken, 10.000 aşındırma devri sonrasında yapısal parametrelerdeki farklılıkların renk farkı üzerinde etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
In this study, the relation between structural parameters and colour difference resulted due to abrassion at some woven fabrics are examined. However, the effects of abrassion at different cycle numbers are examined on the resultant %100 polyester woven fabrics, which have different structural parameters. In order to determine the effects of fabric structural properties on colour difference due to abrassion, statistical analyses are carried out and discussed with respect to fabrics experimental results. Weft yarn number, weft density of cloth, weave values are taken into consideration during the study. As a result, it was found that the weaves are affected on the colour difference at 2500, 5000, 7500 cycle numbers while the weave, weft density of cloth and weft yarn number properties are affected on the colour difference at only 5000 cycle numbers. But, any structural parameteres are not affected on the colour difference at 10.000 cycle numbers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8913
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154158.pdf
  Until 2099-12-31
7.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons