Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8729
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemirci, A. Halim-
dc.contributor.authorPala, Mustafa-
dc.date.accessioned2020-02-13T06:56:08Z-
dc.date.available2020-02-13T06:56:08Z-
dc.date.issued1991-10-30-
dc.identifier.citationPala, M. (1991). Bir Al-Si alaşımının (%1 Si) yaşlandırma şartlarına göre aşınma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8729-
dc.description.abstractBu çalışmada, geçilen deney şartlarında kaymalı teknik kuru sürtünme esaslı zorlamalar sonucu malzemenin aşınma davranışını incelemek için Al-Si alaşımı seçilmiştir. Söz konusu alaşım, daha önce laboratuvarımızda hazırlanmış Al-Si ötektik alaşımının, ticari saflıktaki ergimiş alüminyum içerisine aşılanması suretiyle elde edilip katılaştırılmıştır. Katı haldeki alaşımda var olabilecek konsantrasyon farklılıklarını gidermek için 550 °C de 18 saat diffüzyon tavlamasına tabi tutulmuştur. Buna müteakiben aşınma deneylerinde kullanılmak üzere bu alaşımdan deney numuneleri hazırlanmıştır. Side edilen deney numuneleri 540 °C de 16 saat fırında tutulduktan sonra fırından alınıp, suda soğutularak aşırı doy muş katı eriyik elde edilmiştir. Aşırı doymuş Al-$1 Si alaşımı numunelerine tarafımızdan belirlenen sabit bir sürede ve değişik sıcaklıklarda çökelme sertleşmesi ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu numuneler laboratuvarımızda imal edilen aşınma-sürtünme deney cihazında, belirlenmiş şartlarda kaymalı teknik kuru sürtünmesi deneylerine tabi tutularak aşınma davranışları incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, investigating of wear behaviors of an Al-Si alloy as a result of technical dry sliding friction at selected experimental condition is done The above alloy is obtained by appending an Al-Si eu- tectic alloy, which was prepared in our laboratory before, to pure melted aluminium. The alloy is exposed to diffusion annea ling of 18 hours at 550 °C in order to remove possible concent ration differences. Afterwards specimens from this alloy is pre pared to use wear tests. Obtained specimens are hold in oven at 540 °C in a time of 16 hours and then by cooling in water, super-saturated so lid solution are obtained. Specimens of super-saturated Al-$1 Si alloy are expo sed' to precipitation hardening at different temperatures and same duration, which are determined by us. These specimens are exposed to technical dry sliding fric tion tests at determinate conditions on a wearfriction test equipment, which was manufactured by us, and wear behaviors of the specimens are determined.en_US
dc.format.extentIV, 83 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlüminyum alaşımlarıtr_TR
dc.subjectAluminum alloysen_US
dc.subjectAşınmatr_TR
dc.subjectWearen_US
dc.subjectSilisyumtr_TR
dc.subjectSiliconen_US
dc.subjectYaşlandırmatr_TR
dc.subjectAgeingen_US
dc.titleBir Al-Si alaşımının (%1 Si) yaşlandırma şartlarına göre aşınma davranışının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of wear behavior of an Al-Si alloy (1% Si) according to aging conditionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016424.pdf
  Until 2099-12-31
5.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons