Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8729
Başlık: Bir Al-Si alaşımının (%1 Si) yaşlandırma şartlarına göre aşınma davranışının incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of wear behavior of an Al-Si alloy (1% Si) according to aging conditions
Yazarlar: Demirci, A. Halim
Pala, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları
Aluminum alloys
Aşınma
Wear
Silisyum
Silicon
Yaşlandırma
Ageing
Yayın Tarihi: 30-Eki-1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Pala, M. (1991). Bir Al-Si alaşımının (%1 Si) yaşlandırma şartlarına göre aşınma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, geçilen deney şartlarında kaymalı teknik kuru sürtünme esaslı zorlamalar sonucu malzemenin aşınma davranışını incelemek için Al-Si alaşımı seçilmiştir. Söz konusu alaşım, daha önce laboratuvarımızda hazırlanmış Al-Si ötektik alaşımının, ticari saflıktaki ergimiş alüminyum içerisine aşılanması suretiyle elde edilip katılaştırılmıştır. Katı haldeki alaşımda var olabilecek konsantrasyon farklılıklarını gidermek için 550 °C de 18 saat diffüzyon tavlamasına tabi tutulmuştur. Buna müteakiben aşınma deneylerinde kullanılmak üzere bu alaşımdan deney numuneleri hazırlanmıştır. Side edilen deney numuneleri 540 °C de 16 saat fırında tutulduktan sonra fırından alınıp, suda soğutularak aşırı doy muş katı eriyik elde edilmiştir. Aşırı doymuş Al-$1 Si alaşımı numunelerine tarafımızdan belirlenen sabit bir sürede ve değişik sıcaklıklarda çökelme sertleşmesi ısıl işlemi uygulanmıştır. Bu numuneler laboratuvarımızda imal edilen aşınma-sürtünme deney cihazında, belirlenmiş şartlarda kaymalı teknik kuru sürtünmesi deneylerine tabi tutularak aşınma davranışları incelenmiştir.
In this study, investigating of wear behaviors of an Al-Si alloy as a result of technical dry sliding friction at selected experimental condition is done The above alloy is obtained by appending an Al-Si eu- tectic alloy, which was prepared in our laboratory before, to pure melted aluminium. The alloy is exposed to diffusion annea ling of 18 hours at 550 °C in order to remove possible concent ration differences. Afterwards specimens from this alloy is pre pared to use wear tests. Obtained specimens are hold in oven at 540 °C in a time of 16 hours and then by cooling in water, super-saturated so lid solution are obtained. Specimens of super-saturated Al-$1 Si alloy are expo sed' to precipitation hardening at different temperatures and same duration, which are determined by us. These specimens are exposed to technical dry sliding fric tion tests at determinate conditions on a wearfriction test equipment, which was manufactured by us, and wear behaviors of the specimens are determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8729
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
016424.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.53 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons