Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8710
Title: Amonyaklı ve freonlu soğutma tesislerinin mukayesesi
Other Titles: Comparison of ammonia and freon refrigeration plants
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Kurem, Eşref
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Amonyak
Ammonia
Buharlaştırıcılar
Evaporators
Kompresör
Compressor
Kondenser
Condenser
Soğutma sistemleri
Cooling systems
Issue Date: 4-Sep-1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurem, E. (1991). Amonyaklı ve freonlu soğutma tesislerinin mukayesesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı, buhar sıkıştırmalı tek kademeli soğutma devresinde kullanılan Freon serisi soğutucu akışkanlar ile NH3' in karşılaştırılması yapılmıştır. Buhar sıkıştırmalı tek kademeli soğutma devresinde kullanılan elemanlar ve bunların özellikleri verilmiştir. Tek kademeli soğutma devrelerinin çevrim hesaplan yapılmıştır. Soğutma tesir katsayılarının yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığına göre değişimleri hesaplanmıştır. Ayrıca iki kademeli soğutma devrelerinin hesaplan ve soğutma tesir katsayıları incelenmiştir. Hava soğutmalı kanatlı borulu kondenserin toplam ısı geçiş katsayısına etki eden parametreler incelenmiştir. Hava soğutmalı kondenserin toplam ısı geçiş katsayısının hava hızlarına göre değişimi incelenmiştir. Yine kanat hatvesi aralıklarının değişiminin toplam ısı geçiş katsayısını nasıl etkilediği belirlenmiştir. Hava soğutucu kanatlı borulu evaporatörün toplam ısı geçiş katsayısına etki eden parametreler incelenmiştir. Hava soğutucu evaporatörün toplam ısı geçiş katsayısının, hava hızlarına ve kanat hatvesine göre değişimi ile farklı kalınlıktaki buz tabakalarının, toplam ısı geçiş katsayısına etkisi incelenmiştir.
In thıs study the series of Freon which are used in refrigeration systems are compared with Ammonia. The effect of parameters on vapour compression single stage refrigeration cycle, air coolers with finned tube condenser and air coolers with fînned tube evaporatör how to effect overall heat transfer coefficient of parameters examined. In addition to that how to change acording to air velocity and fin spaces are explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8710
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016423.pdf
  Until 2099-12-31
4.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons