Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8582
Başlık: Atatürk'ün devletçilik anlayışı ve Merinos Fabrikası örneği
Diğer Başlıklar: Ataturk's understanding of statism and the example of Merinos Factory
Yazarlar: Sevim, Sezai
Ünlü, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Atatürk
Bursa
Cumhuriyet dönemi
Devletçilik
Merinos Fabrikası
Sümerbank
Republican period
Etatism
Merinos Factory
Sumerbank
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ünlü, H. (1999). Atatürk'ün devletçilik anlayışı ve Merinos Fabrikası örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8582
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074393.pdf
  A kadar 2099-12-31
10.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons