Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8417
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Yunus Vehbi-
dc.contributor.authorKamili, Fahri-
dc.date.accessioned2020-02-10T07:00:05Z-
dc.date.available2020-02-10T07:00:05Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationKamili, F. (2006). İslam fıkhında namaz ibadeti (anlamı,önemi, tarihçesi,fert ve toplum üzerindeki etkileri). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8417-
dc.description.abstractİslâm dininin temel ibadetlerinden biri namazdır. Namaz, kişi ile Allah arasındaki manevi bağları güçlendiren, ruh ile beden arasındaki dengeyi sağlayan ve dolayısıyla bireyin günlük hayatını düzene sokan bir ibadettir. Namaz konusunda, daha önce bu kapsamda bir yüksek lisans tezinin yapılmamış olması, bu çalışmanın temel saikidir. Bu çalışma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşur. Girişte, namazın anlam ve mahiyeti, Kur’an, Sünnet ve Fıkıhta namaz ile diğer dinlerde ve İslâm öncesi Cahiliye döneminde namaz konuları işlenmiştir. “İslâm’da Namaz İbadeti” başlığını taşıyan ilk bölümde, İslâm’da namazın tarihçesi ve namaz çeşitleri ele alınmıştır. İkinci bölüm “İslam Fıkhında Namazın Kılınışı” başlığını taşır. Burada ferdi ve cemaatle kılınan namazlar, namaz kıldıracak kişide bulunması gereken özellikler gibi konular, farklı amelî mezheplerin görüşleri dikkate alınarak işlenmiştir. Son bölümde ise, namazın fert ve toplum hayatı üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractOne of the main worships in Islam is the Prayer (salat). The Prayer is a kind of worship that makes the relationship between individual and God strong, and saves the balance of soul and body, and there fore adjusts individual’s daily life. Not being written any master thesis such a comprehensiveness about the Prayer in Turkish is the main motive of this study. This study has an introduction and three main parts. In the introduction, it is generally given information about the meaning and nature of the prayer, the Prayer in Qur’an, Suna, Islamic Jurisprudence/Fiqh, other religions and the period before Islam (Jahiliyye) . İn the first part with the title “The Prayer in Islam”, it is examined the history of the Prayer in Islam, the kinds of the Prayer. İn the second part, “The Prayer in Islamic Fiqh”, it is discussed what the kids of the Prayer performed by individual or group, and the conditions required for who conducts the Prayer (imam) are, taking into consideration the views of differen juridical sects. In the last part, it is tried to determine the effects of the Prayer on the individual and social life.en_US
dc.format.extentXI, 177 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNamaztr_TR
dc.subjectİslam Hukuku /Fıkıhtr_TR
dc.subjectİbadetlertr_TR
dc.subjectThe prayeren_US
dc.subjectIslamic Jurispurdence/Fıqhen_US
dc.subjectWorshipsen_US
dc.titleİslam fıkhında namaz ibadeti (anlamı,önemi, tarihçesi,fert ve toplum üzerindeki etkileri)tr_TR
dc.title.alternativeThe prayer in islamic fiqh (its meaning history, and the effects on individual and social life)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187508.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons