Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8355
Title: Tek kademeli absobrsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analizi
Other Titles: Termodinamic analysis of singel stage absorbtion refrigeration system
Authors: Kaynaklı, Ömer
Saka, Kenan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Birinci kanun analizi
İkinci kanun analizi
Entropi
Ekserji
Absorbsiyonlu soğutma sistemi
First law analysis of thermodynamic
Second law analysis of thermodynamic
Entropy
Exergy
Absorption refrigeration system
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saka, K. (2010). Tek kademeli absobrsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünya genelindeki enerji ihtiyacının hızlı bir şekilde arttığı günümüzde, yeni enerji kaynakları arayışlarının yanı sıra var olan enerji kaynaklarının da en verimli şekilde kullanılması için araştırmalar devam etmektedir. Bu yüzden endüstriyel tesislerdeki atık ısı, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kaynakları ile çalışabilen ve ozon tabakasına zarar vermeyen akışkanlar ile çalışan absorbsiyonlu sistemler cazip hale gelmişlerdir.Bu çalışmada Su- LiBr eriyiği kullanan tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sisteminin, termodinamiğin birinci ve ikinci kanun analizleri ve bu analizler doğrultusunda çıkan sonuçların karşılaştırmaları yapılmıştır. Sistemin belirli noktalarındaki sıcaklık, basınç, entropi vb. değerleri gösterilmiştir. Sistem elemanlarının termodinamik analizleri yapılarak farklı çalışma şartlarında sistemin verimi grafik ve tablolar yardımıyla gösterilmiştir. Ayrıca sistemin verimini etkileyen eşanjör etkenlikleri hesaplara dâhil edilerek sonuçlar kıyaslanmıştır. Bütün analiz modellemelerinde Delphi bilgisayar programı kullanılmıştır.
Worldwide energy consumption increasing fast, due to this reality new studies continue about to use more efficiency for present energy sources plus searching of new energy source. Absorption refrigeration systems can use industrial waste heat, solar energy and geothermal energy as energy source and they use ozone friendly solutions as coolant fluid.In this study, thermodynamic analysis of single stage absorption refrigeration system is carried out which use Water- LiBr is used widely in absorption refrigeration systems. Firstly, first law of thermodynamic analysis done with used thermodynamic properties of Water-LiBr solution then in the light of entropy generation and exergy analysis second law of thermodynamic analysis done. Performance and exergy destruction calculations compared on graphics for different component temperatures and exchangers efficiency calculations added to the calculations. Delphi computer program is used for modeling analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8355
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340084.pdf5.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons