Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8340
Title: VSAT terminallerin elektronik ve yazılım, donanımlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of electronics and software, hardware of VSAT terminals
Authors: Oktay, Ali
Güler, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar donanımları
Hardware
Bilgisayar yazılımları
VSAT
Computer softwares
Very small aperture terminal
İletişim ağları
Communication networks
Issue Date: 6-Sep-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, B. (1995). VSAT terminallerin elektronik ve yazılım, donanımlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan VSAT(Very Small Aperture Terminal) network yapısı üzerine çalışılmıştır.VSAT networkünde, mevcut haberleşme sistemleri kullanılmadan uydu yardımıyla noktdan noktaya iletim kurulabilmektedir. Genelde bir çok terminalin merkezi yer istasyonu(HUB) üzerinden haberleşebildiği yıldız mimari kullanılmaktadır. Ayrıca VS AT terminallerin birbirleriyle doğrudan bağlantı sağlayabilecekleri ağ(mesh) mimariside bazı özel durumlarda kullanılmaktadır. VSAT networkteki terminallerle mevcut haberleşme sistemleri arasında bağlantı sağlanabilmektedir. İletişim için BPSK/QPSK modülasyon şekilleri kullanılır. Sistemde haberleşme için TDMA, FDMA veya CDMA erişim biçimlerinden birisi kullanılmaktadır. VSAT networkler C-bandı(4-6 Ghz), Ka-bandı(l 1-14 Ghz) veya Ka-bandında(20-30 Ghz) çalışan uydu transponderleri kullanırlar. İletişim hızı uygulamaya bağlı olarak 4.8 kbps ile 2.048 Mbps arasında değişmektedir.
In this thesis, VSAT(Vcry Small Aperture Terminal) networks, used widely in the recent years, arc studied. In VSAT networks, terminals can be connected point to point to communicate with each other without using terrestrial systems. A VSAT network usually uses a star network architecture in which one hub is connected with many remote terminals. In some specific requirements mesh network architecture is also used in which two remote terminals can be communicated directly with each other. In a VSAT network, remote terminals can be made an interlace with terrestrial systems. Since VSAT networks arc predominantly designed to cany data, digital modulation schemes arc directly employed with phase modulation schemes universally used, for example BPSK or QPSK. VSAT networks use TDMA(Timc Division Multiple Access), FDMA(Frcqucncy Division Multiple Access) or CDMA(Codc Division Multiple Access) techniques which allow multiple access. Generally, VSAT systems use satellite transponders operating at C-band(4-6 Ghz), Ku-band(l 1-14 Ghz) or Ka-band(20-30 Ghz). Data transmission rate varies between 4.8 kbps-2.048 Mbps depending upon the application.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8340
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045276.pdf
  Until 2099-12-31
3.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons