Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8291
Title: Hanefi mezhebinde ihtiyat kavramı
Other Titles: The concept of ihtiyat in Hanafi school
Authors: Kaya, Remzi
Pehlivan, Zuhal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İhtiyat
Şüphe
Belirsizlik
Mükellef
Ihtiyat
Doubt
Vagueness
Mukallaf
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pehlivan, Z. (2011). Hanefi mezhebinde ihtiyat kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Her dinde olduğu gibi İslam dininde de mükelleflerin uymaları gereken bazı emirler ve kaçınmaları gereken birtakım yasaklar vardır. Bunun yanında söz konusu emir ve yasaklar arasında kalan ve hakkında kesin bilgi bulunmayan şüpheli ve belirsiz bazı durumlar da vardır.Dini hayatı daha tatminkâr düzeyde sürdürmek isteyen mükelleflerin bu gibi belirsiz ve şüpheli durumlarda, sorumluluktan kurtulma, günaha ve harama düşme tehlikesinde korunma adına hassasiyet göstermeleri benimsemeleri gereken bir tutumdur.Bu noktada ihtiyatı gözetmek, onu uygulamak, Emir Koyucunun amacı doğrultusunda dini bir yaşayış benimsemenin bir yoludur. Zira ihtiyatın gözetilmediği bir ortamda mükellefin şüpheli bir durumda harama düşme ihtimali yadsınamaz bir gerçektir.
Like in every religion, in Islam there are some obligations believers must obey and some prohibitons believers must prevent. Moreover, there are some other cases which fall between those obligations and prohibitions.It is incumbent upon believers that they should be careful in order to maintain the rules of their religion and thus to be saved from falling into committing sin.In this regard, observing ihtiyat is the only way to live the religion according to the purpose of the Law Maker. This is because it is undeniable that a beliver can easily commit a sin if he/she does not observe ihtiyat.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8291
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294847.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons