Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8271
Title: Tek ve çift kademeli absorbsiyonlu ısı yükselticileri
Other Titles: Single and two stage absorption heat transformers
Authors: Horuz, İlhami
Aydın, Metin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Absorbsiyonlu ısı yükselticileri
LiBr-Su
Simülasyon
Absorbsiyon
Tek ve çift kademeli
Absorption heat transformer
LiBr - H2O
Simulation
Absorption
Single and two stage
Issue Date: 8-Aug-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, M. (2003). Tek ve çift kademeli absorbsiyonlu ısı yükselticileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde enerji fiyatları yüksek ve mevcut enerji kaynakları sınırlı olduğundan enerjinin geri kazanımı büyük önem kazanmıştır. Enerjinin geri kazanımı ile ilgili uygulamalardan biriside Absorbsiyonlu Isı Yükselticileridir. Bu sistemlerle 70- 80°C de atık ısı enerjisinden istifade ederek 150°C ye kadar proses buharı elde edilebilmektedir. Bunu mevcut herhangi bir ısı değiştiricisiyle gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu çalışmada tek ve çift kademeli absorbsiyonlu ısı yükselticileri tanıtılmış ve LiBr-Su akışkan çiftiyle çalışan tek ve çift kademeli absorbsiyonlu ısı yükseltici sistemleri simüle edilmiştir. Yapılan bilgisayar programı ile parametrelerin değişimi incelenmiş ve değişimler şekiller üzerinde gösterilmiştir.
Nowadays due to fact that higher energy price and avaliable energy source are limited, energy conservation is an important concept. One of the applications off energy conservation is absorption heat transformers. It is possible to increase the temperature up to 150°C using waste heat energy 70 - 80°C. This can't be realised by an avaliable heat exchanger. In this study single and two stage absorption heat transformers are introduced and single and two stage absorbtion heat transformers system, using lithium bromide solution, is simulated. Variations of parameters are investiged with the computer program and the resulting variations are shown in figures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8271
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139933.pdf
  Until 2099-12-31
11.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons