Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8167
Title: Tünel kalıp sistemi ile üretilen toplu konutlarda ısı ve su yalıtımı sorunlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of heat and water insulation problems in mass housing produced with tunnel formwork system
Authors: Akıncıtürk, Nilüfer
Erbil, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Tünel kalıp sistemi
Toplu konut
Isı yalıtımı
Tunnel formwork system
Mass housing
Heat insulation
Issue Date: 30-Jun-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbil, Y. (2003). Tünel kalıp sistemi ile üretilen toplu konutlarda ısı ve su yalıtımı sorunlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çok sayıda insanın bir arada yaşamasına yönelik olarak geliştirilen toplu konutlarda, gerekli konfor koşullarının sağlanmasında ısı ve su yalıtımı önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Konutlarda alınacak ısı-su yalıtımı önlemleri; ülke ve kullanıcı ekonomisine getireceği faydanın yanında, konut yaşama mekanlarında insan sağlığı yönünden konforlu bir iç ortamın oluşturulmasını sağlayacaktır. Tez çalışmasında, tünel kalıp sistemi ile üretilmiş toplu konutlarda karşılaşılan ısı ve su yalıtımı sorunlarım ortaya koymak amacıyla Bursa'da bir örnek bina seçilerek incelenmiştir. Çalışmada izlenen yöntem; literatür araştırmalarının yam sıra, yerinde yapılan gözlemler, ilgili kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler, kullanıcılarla yapılan anket sonuçlarının ve termal kamera çekimlerinin TS 825 'te belirtilen hesaplama yöntemiyle birlikte değerlendirilmesi ile elde edilen bilgilerin belirli bir düzen içerisinde sunulması ve karşılaşılan ısı ve su yalıtımı sorunlarının giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi şeklindedir.
Heat and water isolation are the two important factors in providing necessary comfort conditions in collective residences which were developed for letting a number of people live together. Heat and water isolation precautions that would be taken in houses will make it possible to create a comfortable interior atmosphere from the point of human health in the habitation environments as well as its benefits for the inhabitants and state economy. In this study, a sample building in Bursa was chosen and investigated in order to throw a light into the heat and water isolation problems in collective residences built with tunnel shuttering system. Besides the literature review, the method used in the present study consists of on-site observations, interviews with concerned people, questionnaires applied to the inhabitants and the systematic presentation of the data gathered by evaluation of video recordings together with the calculation method indicated in TS 825 and the suggestions for solving the encountered heat and water isolation problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8167
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139929.pdf
  Until 2099-12-31
29.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons