Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8149
Başlık: Lineer uzaylar ve projektif düzlemler
Diğer Başlıklar: Linear spaces and projective planes
Yazarlar: Çiftçi, Süleyman
Keyif, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Düzlemler
Uzay
Planes
Space
Yayın Tarihi: 28-Eki-1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Keyif, M. (1994). Lineer uzaylar ve projektif düzlemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmada verilenler bir yaklaşık- lineer uzayda "koneksiyon sayısı" kavramı üzerine kurulmuştur. Bir noktalar ve doğrular sistemi verildiğinde, d doğrusu üzerinde olmayan bir N noktasının koneksiyon sayısı, c(N, d) d nin N ye bir doğru ile birleşen noktalarının sayısıdır. Bilinci bölümde yaklaşık-lineer uzayları verdik. Yaklaşık-lineer uzaylarda c(N, d) üzerinde bir kısıtlama yoktur. İkinci bölümde c(N, d) nin daima d nin toplam nokta sayısı olduğu lineer uzayları ele aldık. Üçüncü bölümde lineer uzayların özel halleri olan afin ve projektif uzaylar üzerinde durduk. Dördüncü bölümde c(N, d) nin daima 1 veya d nin toplam nokta sayısı olduğu kutupsal uzaylarla ilgilendik.
This work consist of four sections. The material presented in the work is based on the notion of "connection number" in a near-linear space. Given a system of points and lines, for any point N not on line d, the connection number, c(N, d) is the number of points on d which are connected to N by a line. In the first section, we have given near-linear spaces in which there are no restrictions on c(N, d). In the second section, we have given linear spaces in linear spaces, c(N, d) must always, be the total number of points on d. In the third section we have discussed the special cases of linear spaces. These are the classical affine and projective spaces. In the fourth section we have dual with polar spaces in which c(N, d) must always be 1 or the total number of point on d.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8149
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033811.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.05 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons