Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8134
Title: Sonlu tip altmanifoldlar
Other Titles: Finite type submanifolds
Authors: Arslan, Kadri
Kıyım, Şükran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Manifoldlar
Manifolds
Issue Date: 7-Jul-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıyım, Ş. (1995). Sonlu tip altmanifoldlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı M c R™ altmanifoldlannm tipini tayin edip 2-tipindeki yüzeyleri sınıflandırmaktır. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel kavramlar tanıtıldı. ikinci bölümde altmanifoldların mertebesi incelendi. Üçün cü bölümde k-tipinde altmanifoldİarın temel özellikleri incelendi. Bazı yüzey örnekleri verilip bunların tipleri tayin edildi. Son bölümde ise 2-tipinde yüzeyler sınıflandırılmaya çalışıldı. özellikle 2-tipinde Dupin hiperyüzeyleri ve null olanları incelendi. Ayrıca Chen yüzeylerinin tipi tayin edildi.
The object of this thesis is to study submanifolds, M in IRrn with finite type. Also classify 2-type hypersurfaces. The thesis has four chapters. Chapter 1-2 contains some well-known results which will be used in the other chapters. Chapters 3-4 contain the original work. In the first chapter we introduce some basic concepts on submanifold theory. In the second chapter we make some general observation about the type of submanifolds. In chapter 3 we give basic properties of submanifolds of k-type. In the final chapter we give a cl assi f i cati on of 2-type surfaces, especially Dupin hypersurfaces, spherical hypersurfaces and null ones. We also consider Chen surfaces and their types.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8134
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045299.pdf
  Until 2099-12-31
1.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons