Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8130
Title: Bursa siyahi incir çeşidinin değiştirilmiş atmosferde (modified atmosphere) muhafazası üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the storage of Bursa black fig variety in a modified atmosphere
Authors: Türk, Rahmi
Koçak, Kubilay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Bursa
Depolama
Storage
İncir
Fig
Issue Date: 1-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçak, K. (1995). Bursa siyahi incir çeşidinin değiştirilmiş atmosferde (modified atmosphere) muhafazası üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1993-1994 yıllarında U.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen bu çalışmada Değiştirilmiş Atmosferin "Bursa Siyahı" incir çeşidinin muhafazası üzerine etkileri araştırılmıştır. încir meyveleri 100, 60, 50 p luk LDPE'ler ve 15 p luk PP ile sanlarak 0 ± 0.5 °C ve %85-90 nispi nemde muhafazaya alınmıştır. Deneme süresince paketlere dışarıdan herhangi bir müdahale yapdmamış ve üriin çevresindeki atmosfer bfleşimi solunum sonucu oluşmuştur. Muhafaza süresince meyvelerde Ağırlık Kaybı, Meyve Eti Serdiği, Suda Çözünebilir Kuru Madde, Titre Edilebilir Asit, pH, İnvert Şeker, Solunum Hızı, Meyve Eti Rengi ve Duyusal Değerlendirmeler incelenmiştir. En yüksek ağırlık kaybı kontrol meyvelerinden elde edilirken en düşük ağırlık kaybı LDPE-100 p ve LDPE- 60 p materyalerinden elde edilmiştir. 35. gün sonunda en yüksek meyve eti sertliği kontrol ve LDPE-60 p uygulamalarından elde edilmiş, en düşük değeri ise LDPE-100 p vermiştir. Uygulamalar SÇKM üzerine etkili olmamıştır, ancak muhafaza süresince bir miktar azalmıştır. En yüksek Titre Edilebilir Asit LDPE-60 p materyalinde tespit edilirken, en düşük miktara PP-15 p da rastlanmıştır. Asit miktanda muhafaza süresince azalmıştır. pH Titre Edilebilir Asit (TEA) miktarına ters olarak muhafaza süresi boyunca artmıştır. En yüksek pH miktarına muhafaza sonunda LDPE-100 p materyalinde rastlanmıştır. En yüksek invert şeker miktarı muhafazanın 10. gününde PP-15 p materyalinden elde edilirken en düşük invert şeker LDPE-100 p da gözlenmiştir. En düşük solunum hızım kontrol meyveleri verirken, en yüksek solunum hızı LDPE-50p örtü materyalinden elde edilmiştir. Solunum hızı muhafaza süresince önce azalmış sonra tekrar artmıştır. Meyve eti rengi LDPE-60 p, LDPE-50 p ve kontrolde önemli bir değişikliğe uğramazken LDPE-100 p ve PP-15 ıı materyallerinde muhafaza sonuna doğru renkte matlaşma ve koyulaşma olmuştur. Meyveler 35 günlük mahafazaya ilave olarak 3 gün de raf ömrünü belirlemek amacıyla oda koşullarında bekletilmiştir. Bu süre sonunda yapdan duyusal değerlendirmeler sonucu değiştirilmiş atmosfer uygulamaları kontrole göre daha iyi sonuç verirken, en iyi sonuç LDPE-60 p örtü materyalinden elde edilmiştir.
In this study, vvhich was conducted in Department of Horticulture of the Uludağ University the effects of modified atmosphere on storage of fig " ov. Bursa Siyahı" were investigated betvveen 1993 and 1994. Having vvrapped with 100, 60, 50p LDPES and 15u PP, the fig fruits were stored at 0 ± 0.5 °C and 85-90 % RH. The packages were subjected to no extemal application during the trial and the atmosphere combination around the produce was formed as a result of respiration. Changes in quality criteria of the fruits such as weight loss, fruit flesh finnness, vvater soluble solids, titratable acidity, pH, invert sugar, respiration rate, fruit flesh colour and sensory evaluations were examined during the storage period. The highest vveight loss was determined in control fruits vvhereas the lovvest weight loss vvas obtained from LDPE-100 p and LDPE-60 p. At the end of 35 days, the highest fruit flesh firmness vvas observed in control and LDPE-60 p applications vvhile LDPE-100 p vvas giving the lovvest finnness value. The applications vvere ineffective on vvater soluble solids vvhereas vvater soluble solids decreased a little during the storage period. The highest titratable acidity vvas obtained from LDPE-60 p vvhile the lovvest value vvas being observed in the PP-15 p application. Titratable acidity decreased during the storage period. The pH values increased along the storage period contrarily to titratable acidity. At the end of the storage preriod the highest pH vvas obtained from the LDPE-100 p application. The highest invert sugar vvas determined in the PP-15p application on day 10 of storage vvhile the lovvest value vvas observed in the LDPE-lOOp application. The highest respiration rate was ohtained from LDPE-50p applications vvhile the lovvest respiration rate vvas being measured with control fruits. Respiration rate initialy decreased and then increased during tire storage period. Fruit flesh colour did not significantly change in control, LDPE-60 p and LDPE-50 p, vvhereas the colour became dull and darker tovvards the end of storage period with LDPE-100 p and PP-15 p materials. The fruits were kept at room conditions for three days follovving 35 days storage with the aim of determining the shelf life. As the result of the sensory evaluations being conducted at the end of tais period; modified atmosphere applications gave better results comparing vvith control and the best result vvas obtained from LDPE-60 p packaging material.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8130
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045300.pdf
  Until 2099-12-31
9.98 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons