Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8117
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgül, C. Cem-
dc.contributor.authorOran, Raşit Batur-
dc.date.accessioned2020-02-06T07:06:25Z-
dc.date.available2020-02-06T07:06:25Z-
dc.date.issued2003-07-30-
dc.identifier.citationOran, R. B. (2003). İstanbul Belgrad Ormanı myxomycet'leri üzerine taksonomik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8117-
dc.description.abstractBu araştırma Belgrad Ormanlarının (İstanbul) miksobiyotasımn belirlenmesi ve tespit edilen türlerin teşhisi üzerindedir. Şubat 2002 ve Ocak 2003 tarihleri arasında aylık olarak yapılan periyodik arazi çalışmaları ile bölgenin ekolojik ve klimatik özelliklerini örnekleyebilen alanlardan toplanan bitkisel materyaller üzerinde spesifik inkübasyon metottan uygulanmış, elde edilen fruktifikasyonlardan geçici ve daimi preparatlar hazırlanmış, uygun metotlar kullanılarak herbaryum oluşturulmuştur. Araştırma süresi boyunca bölgede doğal olarak gelişmiş olan örnekler de toplanmış ve yukarıda belirtilen işlemler uygulanmıştır. Yapılan çalışmada 25 cinse ait toplam 87 takson elde edilmiştir. Taksonomik çalışmalar Myxomycetlerin rruktifikasyonları üzerinde yapılan morfolojik incelemelere dayandırılmış, bu incelemeler sonucunda bölge Myxomycetlerinin dağılımları ile cins ve tür tayin anahtarları oluşturulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe investigation's object is confirmed of the Belgrad Forests' (îstanbul) myxobiota and identified of these species. They have been some excursions to Belgrad Forests between February 2002 to January 2003, periodically. In these excursions, they have chosen some areas which had illustrate the ecological and elimatical feature of whole district. It has been brought to light to typical fructifications by using specific incubation techniques on bark and debrished material which were collected during the excursions. At the same time they has been harvested natural specimens. Specimens, which both have gathered from natural habitats and harvested with spesific techniques, have been made a herbarium. They were identified 87 species which have distibuted in 25 genus. This study was given genus and species keys, species descriptions, identifications, photographs and distributions in the district.en_US
dc.format.extentXV, 177 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBelgrad Ormanlarıtr_TR
dc.subjectMyxomycetesen_US
dc.subjectMiksobiyotatr_TR
dc.subjectBelgrad Forestsen_US
dc.subjectMyxobiotaen_US
dc.titleİstanbul Belgrad Ormanı myxomycet'leri üzerine taksonomik araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeTaxonomic investigations on Istanbul Belgrad Forest myxomycetesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139924.pdf20.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons