Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜlkü, Şükriye-
dc.contributor.authorDedeoğlu, İbrahim Yahya-
dc.date.accessioned2020-02-05T11:12:31Z-
dc.date.available2020-02-05T11:12:31Z-
dc.date.issued2003-03-19-
dc.identifier.citationDedeoğlu, İ. Y. (2003). Geliştirilmiş lif ölçüm sistemi AFIS'in penye pamuk iplikçiliğinde kullanımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8034-
dc.description.abstractBu çalışmada; Geliştirilmiş Lif Ölçüm Sistemi AFIS'in iplik işletmelerindeki kullanım şekillerini görmek amacıyla %100 penye pamuk iplik üreten bir ring iplik işletmesinde farklı tarama döküntüleri ile çalışılarak, proses boyunca başta neps olmak üzere lif özelliklerinin değişimi ve değişen özelliklerin elde edilen ipliklere etkileri incelenmiştir. Belirtilen amaçlar doğrultusunda, imalat hattından toplanan yarı mamullerin neps sayısı, neps büyüklüğü, toz ve yabancı madde miktarları, ortalama lif uzunlukları, kısa lif oranı gibi özellikleri ve iki farklı incelikte üretilen ipliklerin de mukavemet, uzama, düzgünsüzlük, tüylülük, ince ve kalın yer hataları ölçüm sonuçları kullanılarak istatistiki analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmanın neticesinde; tarama döküntüsünü belli oranlara kadar arttırmanın yukarıda bahsedilen iplik özelliklerini iyileştirdiği görülmüştür. Daha da önemlisi gelişmiş bir lif enformasyon sisteminden faydalanarak, kalite, maliyet, performans açısından en uygun çalışma parametrelerinin kesin ve etkili biçimde kolaylıkla belirlenebileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, by working with different comber noils, the variation of - especially neps related- fibre characteristics and effects of these variatons on final product, in a %100 combed cotton ring yarn production line were examined, in order to see the use of AFIS Advanced Fibre Information System in spinning mills. For this, statistical analyses were carried out and discussed with respect to the experimental results, such as; nep size and amount, dust and trash content, mean fibre length, short fibre content of half- products; and tenacity, elongation, irregularity, haireness, thin and thick places of final-products of two different linear densities. At the end of this study, it was observed that increasing the noil percent of comber machine to the acceptable limits, help to improve above mentioned yarn properties. But more important than that; optimum processing parameters are supposed to be determined in an easy, accurate and effective way by means of an advanced fibre information system.en_US
dc.description.sponsorshipSönmez Pamuklu A.Ş.tr_TR
dc.description.sponsorshipBİRKO A.Ş. - Niğdetr_TR
dc.format.extentX, 118 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRing ipliktr_TR
dc.subject%100 Penye pamuktr_TR
dc.subjectTarama döküntüsütr_TR
dc.subjectAFIStr_TR
dc.subjectNeps uzaklaştırma verimliliğitr_TR
dc.subjectTemizleme verimliliğitr_TR
dc.subjectLif hasar indeksitr_TR
dc.subjectİplik özellikleritr_TR
dc.subjectRing yarnen_US
dc.subject100% Combed cottonen_US
dc.subjectComber noilen_US
dc.subjectNeps removal efficiencyen_US
dc.subjectCleaning efficiencyen_US
dc.subjectFibre damage indexen_US
dc.subjectYarn propertiesen_US
dc.titleGeliştirilmiş lif ölçüm sistemi AFIS'in penye pamuk iplikçiliğinde kullanımı üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA Research on use of AFIS advanced fibre information system in combed cotton spinningen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139913.pdf
  Until 2099-12-31
5.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons