Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8034
Başlık: Geliştirilmiş lif ölçüm sistemi AFIS'in penye pamuk iplikçiliğinde kullanımı üzerine bir araştırma
Diğer Başlıklar: A Research on use of AFIS advanced fibre information system in combed cotton spinning
Yazarlar: Ülkü, Şükriye
Dedeoğlu, İbrahim Yahya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ring iplik
%100 Penye pamuk
Tarama döküntüsü
AFIS
Neps uzaklaştırma verimliliği
Temizleme verimliliği
Lif hasar indeksi
İplik özellikleri
Ring yarn
100% Combed cotton
Comber noil
Neps removal efficiency
Cleaning efficiency
Fibre damage index
Yarn properties
Yayın Tarihi: 19-Mar-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dedeoğlu, İ. Y. (2003). Geliştirilmiş lif ölçüm sistemi AFIS'in penye pamuk iplikçiliğinde kullanımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada; Geliştirilmiş Lif Ölçüm Sistemi AFIS'in iplik işletmelerindeki kullanım şekillerini görmek amacıyla %100 penye pamuk iplik üreten bir ring iplik işletmesinde farklı tarama döküntüleri ile çalışılarak, proses boyunca başta neps olmak üzere lif özelliklerinin değişimi ve değişen özelliklerin elde edilen ipliklere etkileri incelenmiştir. Belirtilen amaçlar doğrultusunda, imalat hattından toplanan yarı mamullerin neps sayısı, neps büyüklüğü, toz ve yabancı madde miktarları, ortalama lif uzunlukları, kısa lif oranı gibi özellikleri ve iki farklı incelikte üretilen ipliklerin de mukavemet, uzama, düzgünsüzlük, tüylülük, ince ve kalın yer hataları ölçüm sonuçları kullanılarak istatistiki analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmanın neticesinde; tarama döküntüsünü belli oranlara kadar arttırmanın yukarıda bahsedilen iplik özelliklerini iyileştirdiği görülmüştür. Daha da önemlisi gelişmiş bir lif enformasyon sisteminden faydalanarak, kalite, maliyet, performans açısından en uygun çalışma parametrelerinin kesin ve etkili biçimde kolaylıkla belirlenebileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, by working with different comber noils, the variation of - especially neps related- fibre characteristics and effects of these variatons on final product, in a %100 combed cotton ring yarn production line were examined, in order to see the use of AFIS Advanced Fibre Information System in spinning mills. For this, statistical analyses were carried out and discussed with respect to the experimental results, such as; nep size and amount, dust and trash content, mean fibre length, short fibre content of half- products; and tenacity, elongation, irregularity, haireness, thin and thick places of final-products of two different linear densities. At the end of this study, it was observed that increasing the noil percent of comber machine to the acceptable limits, help to improve above mentioned yarn properties. But more important than that; optimum processing parameters are supposed to be determined in an easy, accurate and effective way by means of an advanced fibre information system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8034
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139913.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.29 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons