Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8017
Title: Riemannian manifoldların katlı çarpımlarının k-noktasal düzlemsel normal kesitli immersiyonlar
Other Titles: K-point planar normal section immersions of multiplied products of Riemannian manifolds
Authors: Özdamar, Ertuğrul
Murathan, Cengizhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Noktasal 2-düzlemsel normal kesitler
Pointwise 2-planar normal sections
Riemannian çarpımlar
Riemannian product
Katlı (warped) çarpımlar
Warped product
Eğriler
Curves
Issue Date: 18-Dec-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Murathan, C. (1995). Riemannian manifoldların katlı çarpımlarının k-noktasal düzlemsel normal kesitli immersiyonlar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde, daha sonraki bölümlerde kullanacağımız temel tanım, teorem ve eşitlikler tanıtıldı. Önce n.Bölümde literatürde Taslamadığımız yan-Riemannian manifoldlar üzerinde tanımlanan dejenere olmayan bir diferensiyellenebilir eğrinin j-yinci eğriliği kj için kj s 0 ın geometrik yorumu verildi. CHEN in verdiği j- düzlemsellik ile kj nin arasındaki ilgi kuruldu ve daha sonra yan-Riemannian çarpım manifoldlarm noktasal 2-düzlemsel normal kesitlere sahip olması için gerek ve yeter şartlar verildi. Çalışmanın oıjinel kısmını oluşturan HI. Bölümde, herhangi iki Riemannian mani fold arasında tanımlanabilen bir izometrik immersiyonun noktasal 2-düzlemsel normal kesitlere sahip olması için gerek ve yeter şartlar verildi. Daha sonra katlı (warped) çarpım larrn noktasal 2-düzlemsel normal kesitlere sahip olması için hangi özellikler var olmalıdır sorusuna cevap verdik.
This thesis consists of three chapters. In the first chapter we introduce basic definitions, theorems and equalities which will be used in the other chapters. In the second chapter we define a differantiable, non-degenerate curve y on a semi-Riemannian manifold, We give a geometric interpretation of the curvature of the curve y for the case kj = 0. We find the relation between the j-planar property of the curve y and the curvature kj . We also study the products of the semi-Riemannian manifolds which have pointwise 2-planar normal sections. Chapter IH. consists of the original work. In this chapter we consider an isometry immersion between two Riemannian manifolds which have pointwise 2-planar normal sections. We also consider the warped products with planar pointwise 2-planar normal sections and we show that this implies strong conditions on the product.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8017
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045304.pdf
  Until 2099-12-31
1.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons