Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7967
Title: Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında depresyon, kaygı, benlik saygısı ve sosyal uyumun değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Other Titles: Comparison and evaluation of depression, anxiety, self-esteem and social adaptation in patients with hemodialysis and peritoneal dialysis
Authors: Yavuz, Mahmut
Yılmaz, Ayten Girgin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hemodiyaliz
Periton diyalizi
Depresyon
Anksiyete
Benlik saygısı
Sosyal uyum
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Depression
Anxiety
Selfesteem
Social adaptation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, A. G. (2014). Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında depresyon, kaygı, benlik saygısı ve sosyal uyumun değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören hasta sayısı ülkemizde ve tüm dünyada giderek artmaktadır. Renal replasman tedavileri içinde böbrek nakli altın standart olmasına rağmen birçok hasta hemodiyaliz veya periton diyalizi ile hayatını devam ettirmektedir. Bu araştırmanın amacı hemodiyaliz hastaları ile periton diyaliz hastalarının depresyon, anksiyete, benlik saygısı ve sosyal uyum açısından karşılaştırılmasıdır.Uludağ Üniversitesi TıpFakültesi Hemodiyaliz Ünitesi ile Periton Diyaliz Polikliniğinde rutin diyaliz tedavisi görmekte olan 30 hemodiyaliz ve 30 periton diyaliz hastası araştırmaya alınmıştır. Hastalara sosyodemografik veri formu ile Beck Depresyon Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği, Sürekli ve Durumluk Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Anlamlı olarak periton diyaliz grubunun benlik saygısı hemodiyaliz grubundan yüksektir. Periton diyaliz hastaları Coopersmith benlik saygı ölçeğinden ortalama 21.0, hemodiyaliz grubu ortalama 17.5 puan almıştır. Depresyon ölçeği, kaygı ölçekleri ve sosyal uyum ölçeğinde anlamlı fark görülmemiştir.
The number of end-stage renal failure patients undergoing dialysis is increasing in our country and all over the world. Many patients continues with hemodialysis or peritoneal dialysis lifelong though kidney transplantation is the gold standard renal replacement therapy. The purpose of this study is to compare depression, anxiety, self-esteem and social adaptation in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Resaerch consist of 30 hemodialysis and 30 peritoneal dialysis patients who are undergoing dialysis treatment in Uludag University Medical Faculty Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Unit. Demographic Data Form, Beck Depression Inventory, Coopersmith Self-Esteem Scale, Social Adaptation Self-evaluation Scale, State and Trait Anxiety Scale were administered to patients. Self-esteem score of peritoneal dialysis group is significantly high from the hemodialysis group. Peritoneal dialysis group average point was 21.0, hemodialysis group average point was 17.5 on Coopersmith Self-Esteem Scale. There was no significant difference in depression, anxiety and social adaptation scale scores.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7967
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366053.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons