Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7961
Title: Domateste (Lycopersicon esculentum Mill.) kültürel ve hormonal uygulamaların tohum verimine etkisi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Research on the effects of cultural and hormonal applications on seed yield in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)
Authors: Şeniz, Vedat
Sermenli, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ziraat
Agriculture
Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Domates
Tomato
Tohum verimi
Seed yield
Issue Date: 26-May-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sermenli, T. (1995). Domateste (Lycopersicon esculentum Mill.) kültürel ve hormonal uygulamaların tohum verimine etkisi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma 1991 ve 1992 yıllarında Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarnn İşletmesinde yapılmıştır. Denemede sanayi tipi VF-6203, Royal Bull ve H-2274 domates çeşitleri kullanılmıştır. P2O5 ve K2O sabit tutularak N uygulamalarında 0, 8, 12, 16 ve 20 kgN/da, N ve ICO sabit tutularak P2O5 uygulamalarında 0, 2.5, 5.0, 7.5 ve 10 kgP2O5/da dozları, yaprak gübresi uygulamalarında topraktan gübrelemeye ek olarak üniversal yaprak gübreleri (20 : 20 : 20) Nutri-Leaf. Grow More ve Microent, hormon uygulamalarında Ethrel [(2-chloroethyl) phosphonic acid]'in 0, 100, 250, 500, 1000 ve 1500 ppm dozları uygulanmıştır. Araştırma değerlendirme parametreleri olarak, parsele meyve verimi, parsele tohum verimi, 1 g'daki tohum sayısı ve 1000 tohum ağırlığı ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, 20 kgN/da uygulamaları en yüksek parsele meyve verimi, parsele tohum verimi ve 1000 tohum ağırlığı verirken, en düşük 1 g'daki tohum sayısını vermiştir. 10 kgP2O5/da dozu en yüksek parsele meyve verimi ve parsele tohum verimini sağlamış, 7.5 kgP2O5/da dozu ise en yüksek 1000 tohum ağırlığı ve en düşük 1 g'daki tohum sayısını vermiştir. Yaprak gübreleri parsele meyve verimini ve parsele tohum verimini arttırmışlar, ancak 1 g'daki tohum sayısı ve 1000 tohum ağırlığına etki etmemişlerdir. Hormon uygulamalarında 500 ppm ve 1000 ppm Ethrel dozları parsele meyve verimini ve parsele tohum verimini yükseltmişler, bununla birlikte Ethrel'in hiçbir dozu 1 g'daki tohum sayısı ve 1000 tohum ağırlığını etkilememiştir. Domateste en yüksek tohum verimi, denemeler ayn ayrı ele alındığında 20 kgN/da, 10 kgP2O5/da, bir üniversal yaprak gübresi (20 : 20 : 20) ve Ethrel'in 500 ppm ya da 1000 ppm dozları ile elde edilmiştir.
This research was conducted at Ceylanpınar Agricultural Enterprises in Şanlıurfa betvveen 1991 and 1992. The processing tomato cultivars VF-6203, Royal Bull and H-2274 were used in the study. 0, 8, 12, 16 and 20 kgN/da doses were applied keeping P2O5 and K^O constant and 0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10 kgP2O5/da doses were applied keeping N and IC,0 constant. Ih addition to soil fertilization, universal foliar fertilizers (20 : 20 : 20) Nutri-Leaf. Grow More and Microent were used in foliar fertilizer appHcations, and 0, 100, 250, 500, 1000 and 1500 ppm doses of Ethrel [(2- chloroethyl) ph.osph.onic acid] were used in hormone appHcations. Fruit yield per plot, seed yield per plot, number of seeds in 1 g and 1000-seed weight were considered as parameters of evahıation. As the result of the study, 20 kgN/da application gave the highest fruit yield per plot, seed yield per plot and 1000 seed weight, whereas it gave the lowest number of seeds in 1 g. 10 kg/da dose of P2O5 provided the highest fruit yield per plot and seed yield per plot while 7.5 kgP2O5/da dose resulted in the highest 1000 seed weight and the lowest number of seeds in 1 g. Foliar fertilizers increased the fruit and seed yields per plot, hovvever, did not affect the number of seeds in 1 g and 1000 seed weight. Regarding hormone appHcations, 500 ppm and 1000 ppm Ethrel concentrations caused an increase in both fruit yield and seed yield per plot, nevertheless, non of the ethrel concentrations affected the number of seeds in 1 g and 1000 seed weight. The highest seed yield in tomato was obtained from 20 kgN/da, 10 kgP2O5/da, a universal foliar fertilizer (20 : 20 : 20) and 500 or 1000 ppm concentrations of Ethrel, when the trials were evahıated independently.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7961
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045312.pdf5.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons