Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7913
Title: Mikroklima özelliği taşıyan alanlarda sera modellerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma - Söğüt ilçesi Çaltı beldesi uygulama örneği
Other Titles: A Research on development of greenhouse models in microclimatological region: A case study in Söğüt - Çaltı
Authors: Şimşek, Ercan
Aras, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sera
Modelleme esasları
Yapı elemanları
Seralarda doğal havalandırma
Statik analiz
Greenhouse
Modelling principles
Construction materials
Natural ventilation
Static analysis
Issue Date: 21-Mar-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aras, İ. (2003). Mikroklima özelliği taşıyan alanlarda sera modellerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma - Söğüt ilçesi Çaltı beldesi uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, mikroklima özelliği gösteren alanlarda uygun sera modellerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bilecik ili Çattı beldesindeki, bitkisel üretim potansiyeli, üreticilerdeki eğilim, iklim koşullan ve mevcut sera varlığı araştırma materyalini oluşturmaktadır. Ülkemizde üretimde kullanılan birçok seranın yöresel iklim koşullan gözetilmeksizin ve herhangi bir yapısal analizi yapılmaksızın uygulandığı görülmektedir. Bunun sonucunda, sera yetiştiriciliğinde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Araştırmada, öncelikle bölgenin iklim karakterine uygun yakın çevredeki meteoroloji istasyonu kayıtlarından yararlanılarak Arcview paket programı aracılığıyla Çattı bölgesinin iklimsel özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çaltı bölgesinin iklim özelliğine, yetiştirilen bitki desene ve arazi yapısına uygun biçimde 4 adet sera modeli tasarlanmıştır. Boyutları belirlenen sera modellerinin yapısal analizleri, SAP 2000 paket programı ile yapılıp, TSE standartlarına göre taşıyıcı sistem kesitleri belirlenmiştir. Her bir sera modelinin birim maliyetleri hesaplanmıştır.
This study was carried out to appropriate greenhouse models in microclimatological areas. Çaltı region in Bilecik was choosen as material, due to crop production potential, producer tendency climatological and existing greenhouse potential. Many greenhouse structure are constructed without any consideration of local climatalogical conditions and structural analysis in Turkey. As a result, there are many problems in greenhouse production. In this study, it was determined the climatological conditions of Çaltı region by the help of Arcview software and meteorolojical station data representing the region characteristics. Four of greenhouse models were designed appropriate to crop pattern, climatological characteristics of Çaltı region and field characteristics. Structural analysis of greenhouse models were carried out by SAP2000 package programme and the dimension of load bearing system was determined accurating to TSE standarts. Unit cost of greenhouse models was calculated at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7913
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139900.pdf
  Until 2099-12-31
8.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons