Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7880
Title: Direkt dinamik problemin analitik çözümü
Other Titles: Analytical solutions of the direct dynamic problem
Authors: Pala, Yaşar
Sevilgen, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Direkt dinamik problemi
Direkt dinamik ve ters dinamik problemleri
Polar koordinat sistemi
Merkezcil hareket
Non-Lineer diferansiyel denklem çözümü
Direct dynamic problem
Direct and inverse problems
Polar coordinate system central motion
Solution of the non-linear differential equation
Issue Date: 21-Nov-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevilgen, G. (2003). Direkt dinamik problemin analitik çözümü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yüksek lisans tez çalışmasının konusu olarak direkt dinamik problemlerin analitik çözümünün incelenmesi şeklinde bir araştırma konusu seçilmiştir. Yapılan tez çalışmasında yöntem olarak öncelikle mühendislik mekaniği ve maddesel noktaların kinematiği hakkında özet bilgi verilmiştir. Bir sonraki aşamada direkt ve ters dinamik problem kavramı üzerinde durulmuş ve direkt dinamik probleme örnek olarak verebileceğimiz merkezcil kuvvet etkisi altında hareket eden cismin hareketine ilişkin problemin, analitik çözümü ve gök mekaniğine uygulamaları incelenmiştir. Daha sonraki aşamalarda ise kutupsal koordinatlarda tanımlanan maddesel noktanın hareketine ilişkin diferansiyel denklemlerin, ZFr ve ZFe kuvvet bileşenlerinin farklı durumları için analitik çözümleri geliştirilmeye çalışılmıştır.
This master thesis which has been done was devoted to the investigation of an analytical solution of direct dynamic problem. First, basics which about the subjects of the fundemental of the engineering mechanics were mentioned and then summarized the motion for a particle of mass m in polar coordinate system. Following stage; the difference between direct dynamic and inverse dynamic problems was explained ; a direct dynamic problem example about solving the differential equation of the motion of a particle acted by the central motion in polar coordinate system was given and then applications of the space mechanics were mentioned.(For example: the motion of a satellite ). The third stage and the others, an investigation into different states of force components was explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7880
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139895.pdf
  Until 2099-12-31
3.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons