Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7742
Title: Kuşak-yol inisiyatifi açısından Karadeniz havzası
Other Titles: The Black Sea basin in the context of the belt and road initiative
Authors: Kaya, Sezgin
Mammadzada, Agil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Çin
China
Kuşak-yol inisiyatifi
İş birliği
Karadeniz havzası
Jeoekonomi
Belt and road initiative
Cooperation
Geoeconomics
Black Sea basin
Issue Date: 24-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Mammadzada, A. (2019). Kuşak-yol inisiyatifi açısından Karadeniz havzası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kuşak-Yol İnisiyatifi Çin ve ona komşu ülkeleri kapsadığı için bölgesel, Çin ve Avrupa arasında bağlantı kurarak 66 ülkeyi kapsadığı için ise küresel bir strateji olarak ele alınabilir. İnisiyatifin inşasıyla ilgili Çin, Kuşak-Yol İnisiyatifinin iki temel parçası olarak “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” projelerini ilan etmiştir. Kuşak-Yol İnisiyatifi ülkelerinin çoğu gelişmekte olan ülkelerden oluştuğu için Çin inisiyatif ülkelerindeki faaliyetlerinde altyapı, kalkınma, finans, azgelişmişlik gibi bir takım sorunlarla karşılaşmıştır. İnisiyatif ülkelerinin bu tarz sorunlarını çözmek ve Kuşak-Yol İnisiyatifine hizmet eden projeler inşa etmek amacı ile Çin Kalkınma Bankası, Çin İhracat İthalat Bankası, Çin Bankası, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, İpek Yolu Fonu, Asya Altyapısı Yatırım Bankası gibi çeşitli Çin merkezli finansal kuruluşlar ile inisiyatife destek sağlanmaktadır. Bölge olarak Karadeniz Havzasının seçilmesinin temel nedeni ise, bölgenin Kuşak-Yol İnisiyatifi açısından anahtar konumda yer almasıdır. Bakü- Tiflis-Kars demiryolu projesi, Anaklia ve Pire limanları, 16+1 Platformu ve bu kapsamdaki Belgrad-Budapeşte hızlı tren hattı projesi ve diğer altyapı, kalkınma, enerji projeleri bu bölgenin Kuşak-Yol İnisiyatifi için önemini vurgulayan ehemiyetli noktalar olarak değerlendirilebilir.
The Belt and Road Initiative can be evaluated as the regional strategy including China and its neighbors and the global strategy including 66 countries from Asia, Europa, and Africa. Building this initiative, China declared the Silk Road Economic Belt and 21. Century Maritime Silk Road project, which they are two fundamental parts of the Belt and Road Initiative. China encounters some problems based on infrastructure, development, finance, underdevelopment in Belt and Road Initiative countries because most of the initiative countries are developing ones. China supports the initiative by China headquartered financial institutions such as China Development Bank, Export-Import Bank of China, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Silk Road Fund, Asia Infrastructure Investment Bank in order to solve developing countries’ these kinds of problems and to build projects serving to the Belt and Road Initiative. The reason for selection of the Black Sea Basin as the research region is on key position of the region for the Belt and Road Initiative. Baku-Tbilisi-Kars train project, Anaklia and Piraeus Ports, 16+1 Platform including Belgrade-Budapest highspeed railway project, and other infrastructure, development, energy projects are significant points highlighting the importance of this region for the Belt and Road Initiative.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7742
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AGİL MAMMADZADA.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons