Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7525
Title: Türk romanında Balkanlar ve Balkan Türkleri (1872-1960)
Other Titles: The Balkans and the Balkan Turks in Turkish novel (1872-1960)
Authors: Uğurlu, Alev Sınar
Acer, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Balkanlar
Kültür
Savaş
Göç
Anadolu
Balkans
Culture
War
Migration
Anatolia
Issue Date: 20-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acer, F. (2015). Türk romanında Balkanlar ve Balkan Türkleri (1872-1960). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde temel olarak 1872-1960 yılları arasında yazılan romanlarda tarihi, sosyolojisi, kültürü ve coğrafyasıyla Balkanlar'ın ne şekilde yer aldığı araştırılmıştır. Yazarların Balkanlar'a olan bakış açısı, bakış açısındaki değişim ve bu değişimi tetikleyen unsurlar üzerinde durulmuştur. Bu inceleme, Giriş, 1872-1960 Türk Romanında Balkanlar ve Sonuç bölümünden meydana gelmektedir. 1872-1960 Türk romanında Balkanlar bölümü kendi arasında Balkanlar ve Türkler, Aile ve Sosyal Yaşam Ritüelleri, Din, Savaş ve Siyaset olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Giriş bölümünde tezin yazılış amacı, metodolojisi ve benzer tezlerden farklılıkları üzerinde durulmuştur. 1872-1960 Türk Romanında Balkanlar bölümünün birinci kısmında Türklerin Balkanlar'a yerleşme sürecinde günümüze kadarki Balkan tarihi hakkında teorik bilgiler verilmiştir. 1872-1960 Türk Romanında Balkanlar bölümünün diğer kısımlarında ise kronolojik bir okumayla Türk romanında Balkanlar'ın sosyolojik, dinî, kültürel ve siyasî yönlerinin yansımaları üzerinde durulmuştur. Ayrıca savaşlar sebebiyle Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan Balkan milletlerinin durumu romanlar vasıtasıyla takip edilmiştir. Elde edilen tespitler ve bulgular sonuç bölümünde değerlendirilerek romanlardan hareketle "1872-1960 Türk Romanında Balkanlar Haritası" oluşturulmuştur.
In this thesis, it was searched basically that in what ways Balkans were taken place in the written novels with their history, sociology, culture and geography between the years 1872-1960. It was focused on the viewpoints of the authors on Balkans, the changes in these viewpoints and the factors triggering these changes. This study includes the Introduction, the Balkans and the Balkan Turks in Turkish Novels (1872-1960) and the Conclusion chapters. The Balkans and the Balkan Turks in Turkish Novels (1872-1960) chapter was divided into 4 parts including Balkans and Turks, Family and Social Life Rituals, Religion, War and Politics. The writing aim of the thesis, the methodology, and the differences from similar theses were pointed out in the Introduction chapter. The theoretical information about the history from the process of Turkish settlement to the present day was given in the first part of the Balkans and the Balkan Turks in Turkish Novels (1872-1960) chapter. The sociological, religious, cultural and political aspects of Balkans in Turkish novels were also studied through the chronological reading in the other parts of the Balkans and the Balkan Turks in Turkish Novels (1872-1960) chapter. Furthermore, the conditions of the Balkan nations having to migrate to Anatolia due to the wars were observed through the novels. 1872-1960 The Balkans Map in Turkish Novels was created by evaluating the determinations and findings in Conclusion chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7525
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427430.pdf11.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons