Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7426
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilaloğlu, Rahmi-
dc.contributor.authorAltunoğlu, Mustafa Kemal-
dc.date.accessioned2020-01-30T10:54:57Z-
dc.date.available2020-01-30T10:54:57Z-
dc.date.issued2002-08-20-
dc.identifier.citationAltunoğlu, M. K. (2002). Bazı pestisidlerin farklı bitki genotiplerindeki sitogenetik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7426-
dc.description.abstractBu çalışmada Nuarimol, Fenarimol ve Previcur-n (propamocarb hydrochloride) olarak adlandırılan fungisidlerin, Allium cepa L. ev kantar topu, Allium cepa L. ev. imralı, Vida foba ev. fîliz 99 ve Vida foba ev. ereksen 87 olarak bilinen çeşitlerdeki sitogenetik etkilerinin araştırılmasına çalışıldı. Bu üç fungisid çeşidi, çeşitli dozlarda (25, 50, 100, 100, 600 ve 25, 50, 100, 200, 400 mg./mL) ve önceden belirlenen sürelerde (2, 4, 6, 8, 16, 24 ve 3, 6, 12, 24 saat) muamele edilerek, kromozomlar üzerindeki etkilerine bakıldı. Bu amaçla elde edilen kök uçları ezme preperat yöntemi kullanılarak ve asetoorsein boyası ile boyanarak hazır preperat haline getirildi. Hazırlanan preperatların her birinde 1000 hücre 4 tekrarlı olarak sayımı yapılarak incelendi. Yapılan çalışma sonuçlarına göre; doz ve uygulama sürelerine bağlı olarak her üç fungisid çeşidi de mitotik indexin azalmasına neden olmuştur. Bunun yanında anafaz köprüleri, c-metafaz figürleri, kromozom kırıklıklarının doz artışına ve uygulama sürelerine bağlı olarak arttığı gözlendi.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the cytogenetic effects of some fungicides named Ptevicur-n (propamocarb hydrochloride), Fenarimol and Nuarimol were studied on Allium cepa L. cv. kantartopu, Atliwn cepa L. cv. imrah, Vida faba ev. filiz 99 and Viciafaha cv. ereksen 87. These three fungicides were treated with varying doses of 25, 50, 100, 300, 600 and 25, 50, 100, 200, 400 mg./mL. and duration of 2, 4, 6, 8, 16, 24 and 3, 6, 12, 24 hour to examine the effects on the chromosomes of Allium cepa L. cv. kantartopu, Allium cepa L. cv. imrali, Viciafaha cv. fifiz 99 and Viciafaha cv. ereksen 87. For this study, root tips were prepared by using squash method and stained with acetoorcein. From each slides, T000 cells were examined four times. According to results, all the fungicides (Previcur-n, Fenarimol and Nuarimol) reduced the mitotic index. At the same time, chromosome bridge, c-methaphase figures and chromosome breaks increased dose and treatment time dependently.en_US
dc.format.extentXXI, 182 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAllium cepa L.tr_TR
dc.subjectVida fabatr_TR
dc.subjectFenarimoltr_TR
dc.subjectNuarimoltr_TR
dc.subjectPrevicur-ntr_TR
dc.subjectKromozom aberrasyonutr_TR
dc.subject% mitotik indextr_TR
dc.subjectc-metafaztr_TR
dc.subjectChromosome aberrationen_US
dc.subjectMitotic indexen_US
dc.subjectc-metaphaseen_US
dc.titleBazı pestisidlerin farklı bitki genotiplerindeki sitogenetik etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of cytogenetic effects of some pesticides on different plant genotypesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128474.pdf
  Until 2099-12-31
8.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons