Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7376
Başlık: Afin ve projektif düzlem
Diğer Başlıklar: Affine and projective plane
Yazarlar: Çiftçi, Süleyman
Kurnaz, Tüba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Afin düzlem
Projektif düzlem
Bölümlü halka
Üçlü halka
Dezarg teoremi
Pappus teoremi
Latin kare
Ortogonal Latin kareler
Ortogonal bağıntılar
Noktaların toplamı
Noktaların çarpmı
Düzlemlerin koordinatlanması
Affine plane
Projective plane
Division ring
Ternary ring
Desargues’ Theorem
Pappus’ Theorem
Latin square
Orthogonal Latin squares
Orthogonal relations
Addition of points
Multiplication of points
Coordinatization of planes
Yayın Tarihi: 1-Kas-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kurnaz, T. (2016). Afin ve projektif düzlem. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada afin ve projektif düzlemlerin koordinatlanmaları ve bir afin düzlemin bir doğrusunun noktaları kümesi üzerinde toplama ve çarpma işlemleri incelenmiştir.
In this work, coordinatization of affine and projective planes and addition and multip- lication operations on points set of a line of affine plane are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7376
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
455534.pdf1.47 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons