Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMusayev, Eldar-
dc.contributor.authorDemirer, Mutlu-
dc.date.accessioned2020-01-29T07:01:53Z-
dc.date.available2020-01-29T07:01:53Z-
dc.date.issued2002-07-19-
dc.identifier.citationDemirer, M. (2002). Kısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7296-
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, optoelektronik iletişim tekniklerinin incelenmesi, bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında kısa mesafe ses iletişim sisteminin tasarımı üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde bu çalışmanın önemi, amaç ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde çalışma kapsamı dahilinde kaynak araştırması yapılarak, bu konu ile ilgili mevcut çalışmalar incelenmiş, elde edilen bilgiler özet halinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde bu konudaki teorik bilgiler sunularak bu bilgiler ışığında bir sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemin çalışma karakteristikleri incelenerek gerekli ölçümler yapılmış ve yorumlanmıştır. Dördüncü bölümde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve tasarlanan sistemin geliştirilebilir yanları öneriler ile birlikte verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, investigations of the optoelectronic communication systems, literature about this subject and a system designing using the information of this research are considered. In the first chapter, the purpose, importance and the scope of this work are given. In the second chapter, the researches in the literature of this subject are investigated and the information obtained from this investigation is given. In the third chapter, the theoretical information of this subject is given and a system is designed by using this information. The operating characteristics of the system are analysed, some required measurements are made and interpreted. In the fourth chapter, the results of this work are explained and some alternatives about improvement of this system are given.en_US
dc.format.extentXII, 91 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOptoelektronik iletişim sistemitr_TR
dc.subjectIşın vericilertr_TR
dc.subjectFotoalıcılartr_TR
dc.subjectSes işaretitr_TR
dc.subjectKızılötesitr_TR
dc.subjectFrekans modülasyonutr_TR
dc.subjectTransempedans kuvvetlendiricisitr_TR
dc.subjectAlçak geçiren filtrelemetr_TR
dc.subjectGürültü analizitr_TR
dc.subjectOptoelectronic communication systemen_US
dc.subjectLight emittersen_US
dc.subjectPhotodetectorsen_US
dc.subjectVoice signalen_US
dc.subjectInfrareden_US
dc.subjectFrequency modulationen_US
dc.subjectTransempedans amplifieren_US
dc.subjectLow-pass fılteringen_US
dc.subjectNoise analyzingen_US
dc.titleKısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeShort distance optoelectronic voice communication system designen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128446.pdf
  Until 2099-12-31
5.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons