Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7180
Başlık: Örme dokularında ve makinalarında uygulanılan matematiksel modellerin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of mathematical models applied in knitted textures and machines
Yazarlar: Tasmacı, Mehmet
Akaydın, Muhammet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Textile and textile engineering
Yayın Tarihi: Şub-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akaydın, M. (1989). Örme dokularında ve makinalarında uygulanılan matematiksel modellerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu Yüksek lisans tez çalışmasında örme makinalarında ve dokularında kullanılan matematiksel modeller ve bağıntılar incelenmiştir, İlk bölümde örme makinalarınm tanınma ölçüleri belirli kriterlere göre açıklanarak, tanınma ölçüleri arasındaki tablolar ve genel bağıntılar verilmiştir. İkinci bölümde; düz, yuvarlak ve çözgülü örme makinalarında üretim bağıntıları örme prensiplerine göre (RL, RR-normal, RR-interlok, LL) verilerek, örnek problemler ile konu daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca örme makinalarında maliyet hesaplamaları ve maliyet analizleri de yapılmıştır. Üçüncü bölümde; örme mekanizmalarına ait matematiksel bağıntılar düz, yuvarlak ve çözgülü örme makinaları için, örme makinalarınm fonksiyonel üniteleri dikkate alınarak sistematik bir şekilde incelenmiştir., Son bölümde; tek iplikli ve çözgülü örme dokuları ve doku birim ilmek modelleri hakkında geometrik ve matematiksel bağıntılar incelenmiş, konular arasındaki farklılıklar sonuç olarak değerlendirilmiştir.
In this thesis, the mathematical models and relations equations concerning knitting machines and fabrics have been studied. The foreign literatüre published in this field have been surveyed and given Turkish reference. In the first chapter, the basic dimensions of the knitting machines according to the known critera have been explained and then tables and general relations have been given. According to the knitting principles (RL, RR- normal, RR- interlok, LL) the production relations of weft and warp knit ting machines have been given and some with solved samle problems are explained in detaile. The cost analysis in knitting machines has been done. The mathematical relations of the knitting mechanisms for weft and warp knitting machines have been given in the systema tical form. In the final chapter, the weft and warp knitting fabrics with mathematical and geometrical relations concerning stitch models have been examined and differences between the topics have been evaluated as a result.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7180
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005563.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.92 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons