Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7122
Title: Şer`iyye sicillerine göre XVIII. yüzyılın ilk yarısında Balıkesir (1700-1730)
Other Titles: Balıkesir in the first half of the XVIII th century, according to the court records (1700-1730)
Authors: Aykut, Nezihi
Ünlüyol, Aynur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Keywords: 18. yüzyıl
18. century
Balıkesir
Economic structure
Ekonomik yapı
Osmanlı Devleti
Ottoman state
Osmanlı dönemi
Ottoman period
Sosyal yapı
Social structure
İdari yapı
Administrative structure
Şeriye sicilleri
Court registers
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlüyol, A. (1995). Şer`iyye sicillerine göre XVIII. yüzyılın ilk yarısında Balıkesir (1700-1730). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7122
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042991.pdf14.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons