Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6793
Başlık: Hidrolik sistemler için sayısal sinyal işleme ve sürücü devre tasarımı ve analizi
Diğer Başlıklar: Digital signal processing and driver circuit design and analysis for hydraulic systems
Yazarlar: Yüksel, İbrahim
Önbaş, Halil İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Analiz
Hidrolik sistemler
Sayısal iletişim
Tasarım
Analysis
Hydraulic systems
Digital communication
Design
Yayın Tarihi: 8-Eki-1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Önbaş, H. İ. (1993). Hidrolik sistemler için sayısal sinyal işleme ve sürücü devre tasarımı ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada hidrolik sistemler için dijital sinyal işleme ve sürücü devre tasarımı ve analizi yapılmıştır. Bu çalışma, dijital modda darbe genişlik modülasyonlu, digital modda farksal darbe genişlik modülasyonlu, analog modda darbe genişlik modülasyonlu. Bununla beraber ramp sinyali ile devre kontrolü, kazanç kontrolü, hata sezme ve hidrolik sistem için gerekli diğer sinyaller üretilmektedir. Cihaz, kapalı çevirim hidrolik sistemlerde akıllı control elamanı gibi PC ile de kolaylıkla iletişim kurabilecek şekilde çalışmaktadır.
In this study, the digital signal processing for hydraulic systems has been investigated and the signal processing circuits has been designed and analysed. This system has been designed to control an hydraulic system in Pulse Width Modulation - PWM digital mode, Differential Pulse Width Modulation - DPWM digital mode, PWM analog mode.Also the circuit can work as a ramp.a gain amplifier, an error dedector and the other signal generators necessitated by the hydraulic system. The circuit can be used in a closed-loop hydraulic system as an intellegent control devices and also can easly comminucate with a PC.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6793
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
029642.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.36 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons