Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6774
Başlık: Ekonomik gelişme ve göç olgusu : F. Almanya'da yabancı işçi istihdamı politikası
Diğer Başlıklar: Economic development and migration phenomenon : Foreign workers employment policy in Germany
Yazarlar: Akçaylı, Nurhan
Basa, Necdet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Göç
Migration
Almanya
İşçi
Worker
İstihdam
Employment
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Basa, N. (1988). Ekonomik gelişme ve göç olgusu -F. Almanya'da yabancı işçi istihdamı politikası-. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6774
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
004984.pdf
  A kadar 2099-12-31
14.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons