Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6453
Title: Analitik yalınkat fonksiyonların bazı özel alt sınıfları
Other Titles: The some special subclasses of analytic univalent functions
Authors: Öztürk, Metin
Bayram, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Yalınkat fonksiyonlar
Yıldızıl fonksiyonlar
Konveks fonksiyonlar
Univalent functions
Starlike functions
Convex functions
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, H. (2013). Analitik yalınkat fonksiyonların bazı özel alt sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tezin ilerleyen kısımlarında kullanılacak olan bazı temel tanımlar ve teoremler verilmiştir. İkinci bölümde; D açık birim dairesinde normalize edilmiş analitik ve yalınkat fonksiyonların oluşturduğu S sınıfının ve reel kısmı pozitif fonksiyonların oluşturduğu P sınıfının temel özellikleri verildi. Ayrıca S sınıfındaki fonksiyonlar için katsayı bağıntıları, alan teoremleri, büyüme, örtme ve distorsiyon sonuçları verildi. Üçüncü bölümde, yıldızıl ve konveks fonksiyon sınıflarının tanımı yapıldı ve bu sınıflara ait teoremlere yer verildi. Ayrıca bazı yalınkatlık kriterleri incelendi. Tezin esas kısmını oluşturan son bölümde de analitik yalınkat fonksiyonların bazı özel alt sınıfları tanıtıldı. Ayrıca bu sınıflara ait teoremler incelendi.
This thesis constint of four chapters. In the first chapter; some of definitions and theorems which will be used later are introduced. In the second chapter; basic properties defined of the class analytic and univalent functions S and positive real part of the functions P on D . Furthermore the coefficient equations, theorems of the growth, covering and distortion results for univalent functions were examined. In the third chapter, the definition of classes of starlike and convex function is performed and theorems of these classes. In addition, some univalent criteria were examined. Form part of the final chapter of the thesis is based on the analytic univalent functions introduced some special sub-classes. In addition theorems for these classes were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6453
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343156.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons