Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6273
Title: Isıtma sistemleri için yalıtım kalınlığı ve boru çapının termoekonomik optimizasyonu
Other Titles: Thermoeconomic optimization of the pipe diameter and insulation thickness for heating systems
Authors: Kaynaklı, Ömer
Yıldız, Dildar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Termodinamik Anabilim Dalı.
Keywords: Tesisat yalıtımı
Termoekonomik optimizasyon
Enerji tasarrufu
Boru çapı
Yalıtım kalınlığı
Installation isolation
Thermoeconomic optimisation
Energy saving
Tube diameter
Insulation thickness
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, D. (2013). Isıtma sistemleri için yalıtım kalınlığı ve boru çapının termoekonomik optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde artan nüfus ve sanayileşme gibi etmenler enerjinin daha verimli olarak kullanılması ve maksimum enerji tasarrufu sağlanmasının gerekliliğini doğurmuştur. Türkiye de kullanılan enerjinin % 37 si konutlarda ısıtma için harcanmaktadır. Uygulanacak bazı enerji tasarruf yöntemleri ile enerji daha az kullanılarak enerjiden aynı fayda sağlanmaktadır. Bu çalışmanın giriş bölümünde tezin konusu ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca tezin amacından ve kullanılacak yöntemden bahsedilmiştir. İkinci bölümde; ayrıntılı literatür çalışması yapılarak konuyla ilgili kaynak özetleri sunulmuştur. Isı yalıtımının tanımı yapılmış, önemi ve faydaları anlatılmıştır. Ayrıca tesisat yalıtımı iki başlıkta incelenip, ısıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtım detayları verilmiştir. Son olarak ısı yalıtımı ile ilgili standart ve mevzuatlardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde; çalışmada kullanılacak yöntem ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu yöntemi kullanırken uygulanacak formüller verilmiş ve uygulamaya ait bir örnek hesap yapılmıştır. Dördüncü bölümde; uygulanan yöntemin bilgisayar ortamına nasıl aktarıldığı ve nasıl sonuç elde edildiği açıklanmıştır. Ayrıca bilgisayar programından elde edilen sonuçlar grafikler ve tablolar yardımıyla analiz edilmiştir ve çalışmada kullanılan parametreler değiştirilerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Beşinci bölümde; çalışmadan elde edilen sonuç verilmiş, çalışmanın enerji tasarrufu açısından önemi değerlendirilmiştir.
Nowadays, the reasons like population increases or industrilisation are bringing the necessities of thinking how to use energy more efficiantly and how to save energy more. In Turkey, 37% of the total energy is used for the heating systems of houses. . By applying some energy saving methods energy providing the same benefits by using less energy. In the introduction part of this study the general informations regarding the topic of study is given. Additionally, the purpose of the study and methods used in the thesis are explained in detail. In second section, by making detailed review of the literature, provided summaries of relevant resources. Additionally instollation isolation has been grouped into two and isolation details of both cooling and heating explained remarkebly. Finally standards and legislations were mentioned with heat insulation. In the third part, the methodology of study was explained in detail. The formulas which will be used during that methodology are given and an example calculation was also located in. The fourth section, how to implemented method transfer to a computer and how the results were obtained were described. Additionally the results received from the computer programme analyzed according to the indicator graphics and schemes. And the results were compared with changing the parameters intentionally. And in the fifth part, the result which could be obtained from that study explained and the importancy of the study regarding the energy saving, mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6273
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343141.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons