Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSivrioğlu, Yusuf-
dc.contributor.authorSoydaş, Özlem-
dc.date.accessioned2020-01-16T11:31:29Z-
dc.date.available2020-01-16T11:31:29Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationSoydaş, Ö. (2013). Majör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6260-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, majör depresif bozukluğu olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin depresyon belirtileri, bilişsel işlevler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya majör depresif bozukluğu olan 100 hasta ve 100 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), İma Testi, Gözler Testi, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ), Muhakeme Becerisi (WAIS-R), Mantıksal Hafıza Alt Testi (WMS-R), Durumluluk Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (STAI?1), Sürekli Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (STAI?2) ve Sayı Menzili testleri uygulanmıştır. Depresyonda akıl kuramı defisitinin depresyon şiddeti, cinsiyet, son epizot süresi, sosyal işlevsellik düzeyi ve anksiyete düzeyinden bağımsız biçimde var olduğu bulunmuştur. Akıl kuramı defisitinin, diğer özellikleri ne olursa olsun depresyonu olan bireyi normallerden ayıran önemli bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak akıl kuramı defisitinin depresyonun temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını (belki de ortaya çıkışını) diğer özelliklerinden bağımsız biçimde etkilediği düşünülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to assess the Theory of Mind deficits in the patients with Major Depressive Disorder compared to healthy controls. Hundred patients with Major Depressive Disorder and 100 healthy controls were included in the study. Hamilton rating scale for depression (HAM-D), Hamilton rating scale for anxiety (HAM-A), Beck depression inventory (BDI), Beck anxiety inventory (BAI), Reading the Mind in the Eyes Test, The Hinting Task, Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS), Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R), Wechsler memory scale (WMS-R), State-trait anxiety inventory (STAI-1) (STAI-2) tests were used as assessment tools. The Theory of Mind deficit in depression was found to be independent from gender, level of social functioning, severity of depression and anxiety. According to our findings, we may suggest that the Theory of Mind deficit may play a defining role in the pathophysiology of major depression independent of sociodemographic characteristics of the patient and clinical characteristics of major depression.en_US
dc.format.extentIII, 67 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDepresyontr_TR
dc.subjectAkıl teorisitr_TR
dc.subjectSosyal biliştr_TR
dc.subjectİdari işlevlertr_TR
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectTheory of minden_US
dc.subjectSocial cognitionen_US
dc.subjectExecutive functionsen_US
dc.titleMajör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğutr_TR
dc.title.alternativeTheory of mind deficit in major depressive disorderen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347748.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons